Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Krizové a havarijní plánování

Plánování obecně

Cílem procesu plánování je snížit vliv neznámých nebo neurčitých faktorů na průběh pohromy/krize tak, že se navrhne variantní způsob řešení možných problémů. ( Krizové řízení - Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, Hradec Králové, 2002)
 
Krizové plánování
  • Krizové plánování se zabývá krizovými situacemi, jež mohou přerůst v krizové stavy (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav).
  • Jedná se o součást příprav k řešení krizových situací, jejímž výstupem je u orgánů krizového řízení a u dalších státních orgánů krizový plán a u právnických a fyzických osob plán krizové připravenosti.
  • Krizové plánování zahrnuje jak řešení vojenských krizových situací, tak i řešení nevojenských krizových situací.
  • Na úrovni státu bylo Bezpečnostní radou vytipováno několik typových situací, jež mohou být příčinou vyhlášení krizových stavů a pro tyto typové situace zpracovávají ústřední správní úřady typové plány podle své působnosti. Typové plány jsou spolu s analýzou rizik v příslušném území podkladem pro zpracování krizových plánů.
  • Odpovědnost za zpracování krizového plánu má zpracovatel krizového plánu. Ten také zpracovává plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, kde se uvádí konkrétní postupy a termíny zabezpečení připravenosti k řešení krizových stavů a opatření k zajištění ochrany před následky krizových situací.
Havarijní plánování
  • Jedná se o soubor činností a postupů na úrovni ministerstev, ústředních správních úřadů, krajských a obecních úřadů, dotčených právnických a podnikajících fyzických osob, které napomáhají ke zvládání záchranných a likvidačních prací.
Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI