Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Úsek IZS a OPŘ


Úsek Integrovaného záchranného systému a operačního řízení

Konzultanti DZP ve věcech požárního poplachového plánu a jednotek PO:

stupně poplachu dle požárního poplachového plánu,
aktuální informace k jednotkám PO a mobilní požární technice dle PPP,
trasy jízdy,
doporučení veliteli zásahu,
hasební látky,
grafické doplňky DZP pro potřeby VZ (fotodokumentace, mapové snímky)

Územní odbor Liberec
kpt. Ing. Petr Štajnc                      kpt. Bc. Richard Michna
oddělení IZS a služeb                    oddělení IZS a služeb
petr.stajnchzslk.cz                 richard.michnahzslk.cz

Územní odbor Česká Lípa
mjr. Bc. Filip Drchota
pracoviště IZS a služeb
filip.drchotahzslk.cz

Územní odbor Jablonec nad Nisou
mjr. Bc. Jiří Kypta
pracoviště IZS a služeb
jiri.kyptahzslk.cz

Územní odbor Semily
mjr. Ing. Pavel Viták
pracoviště IZS a služeb
pavel.vitakhzslk.cz

Zkratky:
DZP dokumentace zdolávání požárů
PPP požární poplachový plán
PO požární ochrana
VZ velitel zásahu

(c) WebRex 2009
Powered by NESPI