Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Technik - komunikační a informační službaČeská republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení ředitele HZS Libereckého kraje
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Č.j.:HSLI-1-61/KŘ-R-2017                                                                                 Liberec 1.12.2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),


prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení
na obsazení služebního místa       technik KIS - komunik. a informač.služba
ve služební hodnosti                  komisař

Se zařazením:                    HZS Libereckého kraje Úsek IZS a operačního řízení Oddělení KIS
Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:
Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.


Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.02.2018

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída                                          07
* minimální stupeň dosaženého vzdělání     vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu


Zákonné požadavky na volné služební místo:
* Musí splňovat předpoklady pro získání oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení Důvěrné

Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 3.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) chazeč doručí do 31.12.2017 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

(k č.j. HSLI-1-61/KŘ-R-2017)


Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149,
950470032.

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel ZS Libereckého kraje

 

 

Pravidelná zkouška sirén: 3. 1. 2018

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI