Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Záchranný kruh

Integrovaný projekt Záchranný kruh


Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se stal v roce 2013 partnerem Asociace Záchranný kruh, která vznikla v roce 2005 jako nositel a hlavní realizátor Integrovaného projektu Záchranný kruh. Na základě partnerských dohod sdružuje Asociace záchranářské, vzdělávací a další subjekty a instituce, které se aktivně zabývají problematikami vzdělávání, prevence a přípravy  v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku.

Všichni společně realizují projekty a v současné době zejména vyvíjejí nové vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na či správně reagovat v krizových situacích.

Interaktivní multimediální učebnice
Požáry, Mimořádné události, Příručka první pomoci, Rizika silniční a železniční dopravy, Povodně a další - to je jen malý výčet z názvů interaktivních multimediálních učebnic, pomocí kterých může vzdělávat sebe i ostatní opravdu každý. K dnešnímu dni čítá seznam celkem 14 titulů, které jsou svým obsahem rozděleny k užití jak v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, tak i na druhém stupni základních škol či na středních školách. Použití je vhodné i u dospělé populace a to včetně seniorů nebo i záchranářů. Všechny tyto učebnice jsou dostupné ZDARMA na webu Záchranného kruhu, jsou plně animované a namluveny známými osobnostmi - Vladimír Čech, Martin Dejdar, sourozenci Gondíkovi, Kryštof Hádek či Ivana Andrlová. Výukové programy obsahují také řadu her, testů či pracovních listů. Dohromady tak vznikl zcela ojedinělý soubor výukových materiálů, které jsou velmi oblíbené, atraktivní a na celém světě svým provedením i rozsahem nemají obdobu.

Internetový bezpečnostní portál
Je to vůbec první projekt asociace. K vidění je na adrese www.zachrannykruh.cz. Tento ucelený zdroj rad, informací, vzdělávacích materiálů a mnoha dalších pomocníků využívá na 400 000 návštěvníků měsíčně. Registraci na tomto portálu má na 3000 škol z celé České republiky. Cokoliv tým odborníků v asociaci vytvoří, je uloženo zde a zpřístupněno všem - a to zcela ZDARMA.
Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin - obsahuje sekci PRO Veřejnost, PRO Školy, PRO Města a obce a PRO Záchranáře. Kromě těchto sekcí se zde nachází aktuální zpravodajství, počasí, kalendář akcí a také modul VÝSTRAH a VAROVÁNÍ, zajišťující zejména propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a tím zobrazování aktuálních živelních výstrah, ale i další důležitých informací.
V sekci PRO Veřejnost mají možnost uživatelé nalézt nejdůležitější rady a návody, jak se chovat ve všech typech událostí. Lidé potřebující akutní pomoc oceňují databázi tzv. pomocníků v krizi, tedy databázi organizací poskytující pomoc při řešení nejrůznějších problémů. Aby byl obsah ještě více motivující pro rodiče a zejména jejich děti, nachází se zde část pro Děti, ve které je velké množství zábavných a zároveň vzdělávacích her.
Asi nejdůležitější sekce je pak sekce PRO Školy. Tato sekce obsahuje několik modulů, které významně pomáhají pedagogům v jejich práci.

Pracovní materiály 
Pracovní listy, pracovní sešity a metodické materiály jsou k volnému využití. Je to rozsáhlá databáze velmi oblíbených materiálů, které pedagogové využívají v každodenní praxi pro práci se žáky. Databáze čítá stovky pracovních úkolů ze všech oblastí rizik, je členěná jak dle oblasti, tak i dle věkové kategorie, pro kterou je použití těchto materiálů vhodné.

Databáze clipartů
K dnešnímu dni čítá databáze obrázků více jak 3500 položek, které jsou opět členěny do jednotlivých oblastí. V databázi lze velmi jednoduchým způsobem vyhledávat, ukládat do oblíbených a vybrané obrázky stahovat k dalšímu použití. A to vše zcela ZDARMA, což je v celosvětovém měřítku opravdu nevídané.

Projektové vyučování
Modul projektového vyučování na portálu Záchranného kruhu nabízí základní návrhy na realizaci praktického prověřování znalostí a zkušeností. Škola má tak možnost uspořádat projektový den či týden, v rámci kterého velmi jednoduchým způsobem pomocí podkladů z webu zrealizuje tzv. stanoviště. Metodika jim v tom plně pomůže, teoretická část jim dá základní rámec znalostí, nutných ke správnému vedení úkolu. Jako podporu ve velké míře pak využívají doplňkový obrazový materiál, jako jsou ilustrační obrázky, pracovní listy, kvízové otázky, testy a mnoho dalšího. Do budoucnosti by se tato databáze měla rozrůstat o další příklady dobré praxe.

Testovací systém
Tento modul obsahuje databanku více jak tisíce testových otázek, které jsou tříděny dle oblastí i náročnosti. Uživatel si zcela zdarma může během 5 minut vytvořit jakýkoliv test, který může následně vytisknout a rozdat žákům či jej vyplnit on-line a ihned vyhodnotit. Jako doplňkové jsou pak funkce, které umožňují vytisknutí testu i s ilustračními obrázky či bez nich, samozřejmostí je pak vytištění samotného klíče, tedy správných odpovědí u vybraných otázek. Databanka otázek se navíc neustále rozšiřuje a to díky samotným registrovaným pedagogům, kteří si sami vytvářejí nové a nové otázky.

Sekce pro města a obce
Další neméně důležitou sekcí portálu http://www.zachrannykruh.cz/ je sekce určená městům a obcím. Jako hlavní zástupce této sekce je zcela určitě Bezpečnostní informační systém. Města a obce v České republice mají řadu povinností. Mezi ty důležité jistě patří povinnosti, v rámci kterých mají dbát na bezpečnost svých obyvatel, seznamovat je s možnými riziky a ohroženími, s přípravou na ně, poskytovat jim důležité informace v oblasti prevence. Mnohdy je to pro zástupce obcí ale doslova nadlidský úkol. Zejména u malých obcí. Nedostatek odborníků či finančních prostředků může za to, že jsou oblasti rizik a nebezpečí opomíjeny. I z těchto důvodů přišli zástupci asociace s unikátním řešením, kterým je právě zmiňovaný informační systém. Města a obce si na své webové stránky umisťují speciální boxy, tzv. infoboxy, které zajišťují na webových stránkách zobrazování těch nejdůležitějších rad a návodů, informací a také aktuálních výstrah. Samozřejmostí je volný přístup ke všem vzdělávacím materiálům určeným pro školy a také k sekci PRO Děti a jejich rodiče, která je plná vzdělávacích her. Infoboxy jsou mezi starosty oblíbené a na svých webových prezentacích je využívají již téměř tři stovky měst a obcí z celé republiky.

Sekce PRO Záchranáře
Ani na samotné záchranáře se nezapomnělo. Mají svou vlastní sekci a rozšířené možnosti, jak portál využít pro svou potřebu. Kromě toho, že se rovněž bezplatně dostanou ke všem modulům a funkcím určených primárně školám, mají záchranáři možnost využít publikování novinek a informací ze své práce a činností. Rovněž významným pomocníkem může být kalendář akcí, do kterého mohou záchranáři umisťovat své plánované akce, školení či semináře a oslovit tak širokou uživatelskou základnu portálu čítající, jak už bylo řečeno, několik stovek tisíc lidí. Rovněž jsou záchranářům, kteří o to projeví zájem, zdarma poskytovány podkladové materiály v tiskové kvalitě, tak aby mohli bez větších problémů vytvářet a vyrábět své vlastní pracovní a motivační materiály potřebné pro svou preventivně výchovnou činnost.

Motivační materiály
Kdo z nás by neměl rád dárky a odměny - tzv. motivační materiály. Za každou zásluhu by měla následovat i odměna a na ty lidé ze Záchranného kruhu opravdu myslí. Neustále vymýšlejí a vytvářejí pexesa, omalovánky, samolepky, rozvrhy hodin, magnetky a spousty dalších materiálů. U každého takového materiálu je ale zároveň dbáno, aby byl kromě zábavy a potěšení splněn i výchovný charakter. Často jsou tak obrázky či krátká sdělení spojena s preventivně výchovnou činností.

Deskové vzdělávací hry
Tyto hry jsou primárně pro děti z mateřských škol, ale i pro žáky prvních a druhých ročníků základních škol či praktických škol bylo vyvinuto celkem 33 her, které obsahují téměř 2000 nejrůznějších dílků, obrázků, kartiček, figurek, kostek a dalších pomůcek. Celkem 6 okruhů z oblastí požárů, běžných rizik, dopravní výchovy, mimořádných událostí, osobního bezpečí a ekologické výchovy obsahuje také metodické pokyny a pracovní listy. Každá desková hra má i svou interaktivní podobu pro řešení na PC, tabletu či interaktivní tabuli. Celý projekt se setkal s obrovským úspěchem u odborné, ale i laické veřejnosti. Do své výuky deskové vzdělávací hry zařadilo již více jak 300 škol v České republice a další velmi rychle přibývají.

Mobilní aplikace
Dnešní svět je plný moderních technologií, tabletů a chytrých telefonů. Je to prostě hit. Kdo nemá chytrý telefon, jakoby nebyl. A tak se rozhodl tým Asociace Záchranný kruh vydat na cestu i do tohoto segmentu a zajistit tak oslovení širokého spektra lidí tou nejatraktivnější formou, kterou jsou aplikace pro mobilní zařízení. Započal náročný vývoj a dnes jsou na světě již první tři aplikace - První pomoc, Dopravní výchova a Malý záchranář. Na svých zařízeních tyto aplikace používají již desetitisíce lidí a co více - povedlo se oslovit i výrobce a dodavatele "chytrých" zařízení, díky nimž se daří ještě více propagovat důležitost prevence. Na trh se tak například dostávají speciální vzdělávací dětské tablety, které obsahují vzdělávací aplikace Záchranného kruhu a to zcela ZDARMA.

Centrum zdraví a bezpečí
Je obecně známo, že daleko nejlepší je praxe. Jen tak mají lidé tu nejlepší šanci si vrýt do paměti základní návyky, postupy. Z tohoto důvodu byl připraven koncept Centra zdraví a bezpečí jako centra pro praktickou přípravu. Tento koncept nyní dostává konkrétní obrysy a společně s městem Karlovy Vary a dalšími partnery pomalu přechází do reálné podoby. Na jaře roku 2014 tak započne výstavba areálu, který svou podobou bude připomínat malé městečko, ve kterém bude možné za použití technologií a interaktivních postupů navodit velké množství rizikových situací, do kterých se může člověk dostat. Tím získají zúčastnění, ať už záchranáři, pedagogové či žáci, jasné představy o konkrétním riziku a díky možnosti si vše vyzkoušet a osahat, si tak daleko lépe osvojí adekvátní způsob reakce. Celý projekt centra je unikátní a je rovněž ze strany asociace patentově chráněn.

Autoři: kpt. Ing. Veronika Krajsová - HZS Karlovarského kraje
          Lukáš Hutta - Asociace Záchranný kruh

obrazek4121pomocnyobrazek4121pomocnyobrazek4121pomocnyobrazek4121pomocnyPravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI