Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Prevence > Výkon SPD > Právní rámec

:: Právní rámec

Stavební zákon


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška o dokumentaci staveb


Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 

§ 2 stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby a dokumentace pro stavební řízení. Nedílnou součástí dokumentace je řešení požární bezpečnosti stavby.

 
Zákon o požární ochraně


Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

viz. Výkon SPD - Věcná příslušnost pro výkon SPD
Vyhláška o požární prevenci


Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

§ 41 odst. 1: Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí.

§ 41 odst. 2: Stanovuje obsah požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb


Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technickách podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

 Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.  


 

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI