Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Publikace pro veřejnost

Co znamená, když...


Tento leták obsahuje stručné návody, jak se chovat při mimořádné události typu povodně, rozsáhlého požáru a úniku nebezpečné látky a je zde také uvedeno, jakým způsobem bude obyvatelstvo při těchto mimořádných událostech varováno.

obrazek2275pomocnyobrazek2275pomocny

Přední strana.pdf  Přední strana.pdf  
Zadní strana.pdf  Zadní strana.pdf  

Příručka pro obyvatele „Pro případ ohrožení”


Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a daloších mimořádných situacízpůsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění, nebo duševní poruchy, ztráty na životech, nebo majetku a poškození životního prostředí.
obrazek97pomocny

Po případ ohrožení.pdf  Po případ ohrožení.pdf  

Metodická pomůcka „Sebeochrana obyvatelstva”


Metodická pomůcka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zabezpečují ochranu obyvatelstva ukrytím.
V pomůcce najdete rovněž výčet improvizovaných prostředků ochrany dýchacích cest a povrchu těla a návod na jejich použití.

obrazek1504pomocny

Sebeochrana obyvatelstva.pdf  Sebeochrana obyvatelstva.pdf  

Příručka pro podnikatele „Požární ochrana”


Tato příručka vznikla zejména pro potřeby podnikatelů, ale může být přínosem široké veřejnosti, která se zajímá o to, jak předcházet požárům. Příručka nabízí nejen teoretické informace a právní předpisy požární ochrany, ale obsahuje také praktické rady a návody, jak zajistit požární bezpečnost ve své firmě. Kolektiv autorů v současné době připravuje aktualizované znění této publikace, jelikož od roku 2004 došlo k mnoha legislativním změnám.
obrazek1508pomocny

Požární ochrana.pdf  Požární ochrana.pdf  

Chování v případě úniku nebezpečných látek


Příručka „Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek” je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo.
obrazek1509pomocny

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.pdf  Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.pdf  

Humanitární pomoc v ČR


Tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují.
obrazek1510pomocny

Humanitární pomoc v ČR.pdf  Humanitární pomoc v ČR.pdf  


Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI