Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Vznik a úkoly organizace

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vznikl na základě zákona č. 238 z roku 2000 - hlava 1, kdy tvoří součást Hasičského záchranného sboru České republiky.

Hasičský záchranný sbor kraje ve smyslu § 26 odst. 2 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně:
 • zpracovává koncepci požární ochrany kraje
 • vykonává státní dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany
 • kontroluje plnění, nařízení orgánů kraje a okresního úřadu vydaných na úseku požární ochrany
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek Hasičského záchranného sboru kraje
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby Hasičského záchranného sboru
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany
 • koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a okresní úředy v oblastech, které vymezuje zákon
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany
 • v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany
 • zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu a přednostům okresních úřadů v kraji
 • zabezpečuje preventivně-výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem
Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI