Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Společenské akce

Tři příslušníci HZS Libereckého kraje obdrželi z rukou hejtmana medaili 12.11.2016

Včera proběhlo v rámci Dne válečných veteránů slavnostní předávání Záslužných medailí IZS Libereckého kraje I. a II. stupně. Z rukou hejtmana Martina Půty byli v kasárnách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany oceněni 3 příslušníci HZS Libereckého kraje. Za zásah u loňského požáru v průmyslové zóně v Turnově dostal Záslužnou medaili I. stupně nprap. Petr Drešer a jeho kolega ppor. Karel Patka.

Petr Drešer jako velitel první jednotky požární ochrany na místě zásahu řídil záchranné a likvidační práce ve funkci velitele zásahu až do příjezdu velitele čety a v další fázi zásahu ve funkci velitele úseků číslo 1 a 2. Petr Drešer významným způsobem přispěl k efektivnímu nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany a složek IZS a úspěšné likvidaci požáru.

Karel Patka od okamžiku svého příjezdu do průmyslového objektu převzal řízení záchranných a likvidačních prací ve funkci velitele zásahu a v další fázi zásahu ve funkci člena štábu pro nasazení. V jeho přímé působnosti byla organizace nasazení jednotek požární ochrany v místě zásahu a svým rozhodováním přispěl k úspěšnému omezení rozvoje požáru a jeho přenosu na další objekty. Tato skutečnost měla pozitivní vliv na poměr uchráněných hodnot a vzniklých škod.

Záslužnou medailí II. stupně ocenil hejtman plk. Jaroslava Víznera za celoživotní příkladnou práci v oblasti krizového řízení v Libereckém kraji. Jaroslav Vízner je příslušníkem HZS ČR od 1. ledna 2003 a po celou dobu vykonával různé funkce na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti. V oblasti krizového řízení pracoval již od roku 1995 jako vedoucí referátu obrany a ochrany obyvatel tehdejšího okresního úřadu. V roce 2008 byl ustanoven do funkce náměstka ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Jaroslav Vízner se zasloužil o prohloubení spolupráce s představiteli samosprávy na místní i krajské úrovni, zejména v oblasti havarijního plánování a krizového řízení. Komplexní, dlouholetá a systematická činnost plánování na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kterou u HZS Libereckého kraje řídí, byla opakovaně prověřena mimořádnými událostmi, např. povodněmi v roce 2010 a v roce 2013.

Foto: HZS LK, por. Mgr. Zdenka Štrauchová. 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 1. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI