Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Společenské akce

Hasičům předávali medaile Za věrnost 09.05.2016
Dnes odpoledne se v obřadní síni liberecké radnice konalo slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru ČR „Za věrnost" III. a II. stupně. Toto ocenění udělil u příležitosti státního svátku Dne vítězství generální ředitel HZS ČR generálmajor Ing. Drahoslav Ryba a předáním pověřil ředitele příslušného kraje. Vedle ředitele HZS Liberecké kraje plk. Ing. Luďka Prudila se akce zúčastnil primátor Tibor Batthyány, řada hostů ze složek IZS a významných institucí.

Za věrnost III. stupně (10 let pracovního/služebního poměru):

1) kpt. Mgr. Naděžda Duštírová

Naděžda Duštírová je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od roku 2001. V průběhu služebního poměru byla zařazena nejdříve jako hospodářsko-správní referent na územním odboru Semily. Od roku 2005 pracuje na krajském ředitelství HZS Libereckého kraje, nejprve jako vedoucí oddělení správy majetku a nyní jako koordinátor-metodik. V rámci svých služebních povinností má na starost zabezpečování nákupu a evidence skladového materiálu, zejména výstrojních součástek a ochranných pracovních prostředků. Nad rámec svých pracovních povinností pracuje v komisi pro vystrojování a v komisi pro vydávání katalogových listů na generálním ředitelství.

2) pprap. Vladimír Hamáček

Vladimír Hamáček v současné době působí na pozici technik - strojní služby. Jmenovaný zodpovídá za prostředky strojní služby na stanici Jilemnice a v nepřítomnosti plnohodnotně zastupuje velitele družstva. Svým příkladným vystupováním a profesními znalostmi šíří dobré jméno sboru. Po celou dobu výkonu služby pracuje velice svědomitě a plně využívá své odborné znalosti a dovednosti, které je ochoten a schopen předávat služebně mladším kolegům. Mezi kolegy je oblíbený pro svou přátelskou povahu. Má příkladný přístup k plnění úkolů.

3) mjr. Mgr. Jiří Hansal

Jiří Hansal je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 1. ledna 2002, kdy nastoupil na služební místo vnitřní kontrola. Od roku 2007 působil na služebním místě kontrolor, auditor. Na vlastní žádost byl o dva roky později ustanoven na služební místo vedoucí pracoviště personálního a práce a mzdy. To zastává dosud. Své profesní znalosti si neustále rozšiřuje a udržuje na vysoké úrovni. Náročné úkoly zvládá spolehlivě a s náležitou rozvahou. Mezi kolegy je oblíbený pro svůj typický humor a nadhled. V době mimo výkon služby se věnuje především výchově svých dvou dcer, cestování a studiu anglického jazyka

4) nprap. Tomáš Hegyi

Tomáš Hegyi je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od roku 2002. V rámci služby sboru působil převážně na úseku speciálních služeb, kde se věnoval chemické a technické službě. Dnes zastává pozici velitele družstva. Vzhledem k aktivnímu přístupu k výkonu služby působí nadále jako konzultant chemické služby a specialista na spektrometrii. Služební úkoly plní zodpovědně a velmi spolehlivě. Je rovněž členem lezeckého družstva a lektorem odborné přípravy zařízení pro řezání vodním paprskem.

5) pprap. Michal Janovský

Michal Janovský nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru ČR roku 2001. Na svoji profesní dráhu hasiče se však připravoval dříve, a to při studiu oboru „strojník požární techniky" na učilišti v Chomutově. V rámci služby sboru působí převážně na pozici strojní služby, kde řadu let vykonával funkci strojníka. Nyní zastává funkci technika strojní služby na směně C v Liberci. Je členem lezeckého družstva a lektorem odborné přípravy v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru. V průběhu služby se podílel na řešení řady mimořádných událostí. Zde je na místě uvést bleskové povodně v Libereckém kraji v roce 2010, kdy povodeň zasáhla i jeho rodinu.

6) plk. Mgr. Josef Málek

Josef Málek slouží u HZS Libereckého kraje přes 17 let. Zprvu začínal ve funkci hasič a přes mnoho dalších pozic působí nyní jako vedoucí oddělení IZS a služeb. Toto oddělení vede efektivně a profesionálně. Významně se podílí na tvorbě a zužitkování grantů a projektů. Účinně spolupracuje s lidmi na operačním středisku i komunikační a informační služby. V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil při nasazení u řady mimořádných událostí nejen na pozici vedoucí oddělení, ale i jako řídící důstojník. Ve dnech svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Raspenavě. Službu hasiče bere Josef Málek jako poslání.

7) nprap. Zdeněk Mazánek

Zdeněk Mazánek je dlouholetým příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR. Svou profesi automechanika využívá celých 15 let na pozici technik - strojní služby u HZS Libereckého kraje, kde zabezpečuje akceschopnost zásahové techniky jednotek územního odboru Liberec, ale i běžnou péči o osobní automobily. Při řešení služebních úkolů pracuje samostatně a systematicky. Při práci uplatňuje teoretické znalosti i nastřádané praktické zkušenosti z předchozích působišť. S ohledem na potřeby strojní služby vykazuje vysokou časovou nezávislost a ochotu.

8) pprap. Přemysl Řičičář

Přemysl Řičičář slouží od 1. září 2001 na Územním odboru Česká Lípa. V současné době je zařazen na funkci technik spojové služby na četě „B" s místem výkonu služby na požární stanici v České Lípě. Absolvoval kurzy strojní služby, chemické služby, spojové služby, taktického řízení a operačního technika, dále kurz pro obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Své služební povinnosti vykonává svědomitě a ke svěřeným úkolům přistupuje velmi odpovědně. Jedná se o profesionála, své výborné technické znalosti a praktické dovednosti vždy uplatňuje při plnění úkolů v organizačním i operačním řízení a při zaškolování nových příslušníků.

9) kpt. Mgr. Michaela Stará

Michaela Stará je odborníkem v oblasti ochrany obyvatelstva. Své znalosti v oblasti krizového řízení si doplnila studiem na Policejní akademii České republiky v Praze, studijním oboru „Krizový management ve státní správě a územní samosprávě". Své organizační schopnosti uplatňuje při pravidelném proškolování členů jednotek v oblasti ochrany obyvatelstva. Od roku 2011 působí jako instruktor programu „Hasík", který je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Je zařazena do odborné skupiny ochrany obyvatelstva štábu HZS Libereckého kraje a do krizového štábu Libereckého kraje.

10) pprap. Jan Semerádt

Jan Semerádt je příslušníkem HZS ČR od 1. července 1996, kdy nastoupil na stanici v Raspenavě. Za svou profesní dráhu prošel pozicí hasiče, strojníka, i zastupujícího velitele, dnes působí na pozici instruktora pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Jan Semerádt je dlouholetým úspěšným reprezentantem HZS ČR v disciplínách TFA. Během své sportovní kariéry dosáhl mnoha cenných národních i mezinárodních titulů. Za zmínku jistě stojí ocenění „nejrychlejší hasič světa", které získal v australském Sydney v roce 2012, kdy vyběhl do 83. patra výškové budovy za 11 minut 23 sekund.

11) nstržm. Aleš Zeman

Aleš Zeman pracuje u Hasičského záchranného sboru ČR od 1. prosince 2001. Slouží na stanici v Turnově na pozici hasič - strojník a je zástupce velitele družstva na směně. Po celou dobu výkonu služby využívá svých odborných znalostí a dlouholetých praktických zkušeností. Uložené úkoly plní zodpovědně a svědomitě. Aleš Zeman je úspěšný reprezentant HZS Libereckého kraje v cyklistice a běžeckém lyžování, dále v požárním sportu a disciplínách TFA. Jeho nedávným sportovním výkonem bylo zdolání etapového cyklozávodu Česká Lípa - Ostrava, kde během tří dnů ujel téměř 500 km.


12) nstržm. Zdeněk Zbroj

Zdeněk Zbroj je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od března roku 2001. Ve své profesní kariéře působil u Armády České republiky a hájil zájmy a závazky ČR i na mezinárodní misi. Tato životní zkušenost ho naučila odolnosti, vytrvalosti a snaze řešit služební povinnosti na vysoké úrovni. Řadu let vykonává funkci strojníka na stanici Liberec, kde je také členem lezeckého družstva. Je velmi manuálně zručný, což vzhledem k jeho aktivnímu přístupu k práci přináší organizaci nejen zkušeného hasiče, záchranáře, ale rovněž i pracovitého údržbáře a opraváře vozového parku stanice Liberec a krajského ředitelství.

Za věrnost II. stupně (20 let pracovního/služebního poměru):

13) mjr. Bc. Filip Drchota

Filip Drchota je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od roku 1994. V době svého působení u sboru byl zařazen ve funkcích hasič, hasič - technik u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, operační technik, operační důstojník, vedoucí směny krajského operačního střediska HZS Libereckého kraje. Od roku 2015 vykonává funkci vedoucího pracoviště IZS a služeb územního odboru Česká Lípa. Má velmi dobré komunikační schopnosti, smysl pro týmovou spolupráci a velké pracovní nasazení. Řadu úkolů plní nad rámec svých služebních povinností. Velmi úzce také spolupracuje se členy sboru dobrovolných hasičů a členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků.

14) kpt. Bc. Richard Michna

Richard Michna slouží u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje přes 20 let. Část své profesní kariéry strávil službou v chemickém a radiačním průzkumu ve službách Armády ČR. Na krajském ředitelství v Liberci se věnuje metodické a řídicí práci v oblasti speciálních služeb a do praxe promítá cenné zkušenosti z armádního působení. Při řešení služebních úkolů pracuje systematicky a je velmi spolehlivý. Jeho koníčkem je potápění, řadu let působí ve Vodní a potápěčské záchranné službě Liberec. Je také velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Vesci.

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 2. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI