Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Společenské akce

Českolipští profesionální hasiči oslavili 50 let 19.02.2016
Včera se na českolipské požární stanici konaly oslavy padesáti let fungování profesionálního hasičského sboru v České Lípě. U této příležitosti dorazila řada významných hostů jako náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. František Zadina, krajský ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil, starostka města Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká se svými místostarosty či senátor Jiří Vosecký. Nechyběli ani zástupci vedení z libereckého krajského ředitelství a ostatních územních odborů HZS LK.
 
V úvodní části si hosté připomněli historii vzniku sboru, první požární zbrojnici a nelehké kroky vedoucí k výstavbě nové stanice v ulici Karla Poláčka. Minutou ticha vzdali čest památce hasičů, kteří zahynuli při výkonu služby v České Lípě. V roce 1992 to byl velitel útvaru Karel Vacek, který zemřel při požáru kravína v Chotovicích. V roce 2007 zahynul hasič Dušan Lipovský při odstraňování následků orkánu Kyrill v obci Slunečná na Českolipsku.

Oslavy padesáti let pokračovaly v garážích profesionálních hasičů, kde brigádní generál Ing. František Zadina společně s krajským ředitelem plk. Ing. Luďkem Prudilem předali zásahovým hasičům pamětní stužky a popřáli mnoho dalších odsloužených let. Do užívání jim byla oficiálně předána nová technika - CAS 20/4000/240-S2T vybavená zařízením pro řezání vodním paprskem.

Historie

  • Již v roce 1961 se v České Lípě začaly uskutečňovat první kroky ke zřízení hasičských jednotek s placenými hasiči. V dubnu 1962 nastoupil k jednotce první hasič z povolání a do konce uvedeného roku další čtyři. V roce 1964 již sloužili dva hasiči na směnu. Stále se však jednalo o dobrovolný požární sbor s placenými hasiči.
  • Počátkem roku 1965 komise ministerstva vnitra vypracovala posudek a na základě jejího výsledku byl dnem 1. července 1965 zřízen Okresní Veřejný požární útvar v České Lípě. Ten sídlil ve stávající požární zbrojnici dobrovolných hasičů v Havlíčkově ulici čp. 423.
  • Již od počátku byla snaha tento objekt neustále pomocí píle a dobrovolných prací hasičů zvelebovat a rozšiřovat - zadní objekt garáže, můstek se vstupní buňkou, sklady, přístavby. Vzhledem k nedostatečným prostorám objektu čp. 423, které nevyhovovaly potřebám útvaru, se již v roce 1968 řešilo jeho zrušení a výstavba zcela nového areálu.
  • První studie nové budoucí požární stanice pochází z roku 1974, další z roku 1978. Ve studiích se uvažovalo o výstavbě v městské části Lada, v polích směrem na Zákupy, dále o přestavbě stávajícího areálu v Havlíčkově ul.
  • Až v roce 1996 byla odsouhlasena současná varianta, výstavba objektu požární stanice na okraji města, u silnice č. I/9 ve směru Česká Lípa - Zahrádky.
  • Koncem roku 1997 se začalo in­tenzivně pracovat na podkladech k urbanistické studii nové po­žární stanice v České Lípě. V roce 1999 byla zpracována zadá­vací projektová dokumentace firmou SIAL architekti a inženýři s. r. o. Liberec, a v prosinci 1999 bylo vydáno stavební povolení.
  • Výstavba sídla v ulici Karla Poláčka byla zahájena na konci roku 2001. Objekt má 2.886 m2  zastavěné plochy s 22.435 m3 obestavěného prostoru. Administrativní část objektu je třípodlažní, prostory požární stanice výkonu služby jsou dvoupodlažní. Na stanici je 8 garážových stání umožňujících parkování dvou CAS za sebou. Na budovu plynně navazuje cvičná požární víceúčelová věž, která je zároveň dominantou požární stanice.
  • Po problémech s dodavatelem stavby bylo dílo v roce 2004 dokončeno a dne 4. listopadu zde hasiči zahájili provoz.

Velkou zásluhu na stavbě nové stanice v ulici Karla Poláčka mělo město Česká Lípa, které tehdy přispělo částkou 5 milionů korun. Svou vstřícnost ukázalo vedení radnice také během včerejších oslav, kdy byl HZS Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa přislíben dar v hodnotě 1 milion korun na výstavbu nového hřiště v areálu požární stanice Česká Lípa. Spolupráce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje s městem Česká Lípa je na vysoké úrovni a hasiči si dlouhodobé podpory velice váží.

Foto: HZS LK, por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 2. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI