Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Společenské akce

Medaile „Za věrnost" byly předány 19.05.2015
Včera byly v obřadní síni liberecké radnice slavnostně předány medaile Hasičského záchranného sboru ČR „Za věrnost" III. a II. stupně. Toto ocenění udělil u příležitosti státního svátku Dne vítězství generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba a předáním pověřil ředitele příslušného kraje. Mezi hosty se předání zúčastnili: zastupující ředitel HZS LK plk. Ing. Zdeněk Borovička, primátor Liberce Tibor Batthyány, ředitel PČR KŘ Liberec plk. Mgr. Vladislav Husák, náčelník štábu za 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce pplk. Ing. Karel Navrátil, ředitel areálu středních škol v Kateřinkách Mgr. Václav Tichý a Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec.

Za věrnost III. stupně (10 let pracovního/služebního poměru)

1) nprap. Jaroslav Balaš
Nadpraporčík Jaroslav Balaš je u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ve služebním poměru od 1. října 2000. Funkčním zařazením je velitel družstva na četě „B" požární stanice v České Lípě. Absolvoval kurzy taktického řízení, kurz strojní služby a kurz pro obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Jaroslav Balaš se iniciativně podílí na zvyšování odborné přípravy příslušníků směny i členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
2) nstržm. Petr Bárta
Nadstrážmistr Petr Bárta nastoupil ke sboru 1. února 1999 na stanici Liberec, kde vykonává funkci hasiče až do současnosti. Je zařazen v lezeckém družstvu centrální stanice Liberec. Nad rámec povinností je často využívána jeho civilní odbornost autoelektrikáře. Petr Bárta je také dlouholetý člen družstva HZS LK v požárním sportu. V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil při řešení mimořádných událostí včetně povodní v Libereckém kraji v roce 2010.
3) nprap. David Bauer
Nadpraporčík David Bauer slouží na stanici v České Lípě. Ve služebním poměru je od 4. listopadu roku 2002. Za dobu svého působení vykonával funkci hasiče chemické - technické služby, funkci technika spojové služby a funkci technika technické služby. V roce 2010 byl po úspěšném absolvování výběrového řízení jmenován do funkce velitele družstva. Absolvoval řadu speciálních kurzů, je také členem lezecké skupiny. David Bauer je nositelem několika významných ocenění. Za záchranu ženu, která chtěla spáchat sebevraždu skokem z komínového tělesa, získal Zlatý záchranářský kříž a medaili za statečnost.
4) pprap. Ladislav Böhm
Podpraporčík Ladislav Böhm působí u Hasičského záchranného sboru ČR od 1. 8. 2002. Zpočátku jako hasič, dále technik chemicko - technické služby a v současné době jako technik chemické služby na směně A stanice Semily. Od roku 2011 aktivně zastupuje velitele družstva v případě jeho nepřítomnosti. Profese hasiče je pro něho životním posláním, a to mu rovněž pomáhá působit v našich řadách s výborným hodnocením.
5) pprap. Tomáš Bulíř
Podpraporčík Tomáš Bulíř nastoupil ke sboru 31. prosince 1999. Postupně absolvoval všechny potřebné odborné kurzy a nyní vykonává funkci hasiče - technika. V rámci své odbornosti provádí školení členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti chemické a technické služby. V mimoslužební době se ve funkci velitele družstva podílí na činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Světlé v Podještědí - Rozstání.
6) pprap. Martin Dubský
Podpraporčík Martin Dubský působí u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. července 1995. Ke sboru nastoupil na pozici hasič strojník, poté postoupil na funkci technika strojní služby. Jeho zkušenosti a dovednosti v řízení a obsluze nákladních vozidel jsou využívány na současné pracovní pozici technika strojní služby na stanici Jablonec nad Nisou. Spolehlivost, pracovitost, odpovědnost, to jsou vlastnosti, které v tomto případě zasluhují ocenění věrnostní medailí.
7) pprap. Pavel Hořejší
Podpraporčík Pavel Hořejší slouží na stanici Jablonec nad Nisou, ke sboru přišel 1. 10. 2002. Jako svoji hlavní funkci vykonává technika chemické služby. Současně je také strojníkem, hasičem lezcem, hasičem zdravotníkem a v neposlední řadě zastupuje na pozici velitele družstva. Ve svém volnu využívá svých schopností a dovedností jako řidič vozidel Zdravotnické záchranné služby LK v Jablonci nad Nisou i jako člen Horské služby Jizerské hory.
8) nprap. Miroslav Housa
Nadpraporčík Miroslav Housa působí u Hasičského záchranného sboru ČR od 1. ledna 2001. Zpočátku sloužil jako hasič, poté i jako strojník. V roce 2011 absolvoval kurz „Taktické řízení" a začal pracovat jako velitel družstva. Slouží na stanici v Semilech. Po dobu výkonu služby pracuje svědomitě a plně využívá své odborné znalosti a dovednosti. Samostatně se aktivně věnuje péči o techniku i o budovu stanice.
9) pprap. Karel Hrubý
Podpraporčík Karel Hrubý pracuje na požární stanici v České Lípě. U Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje je od 8. 8. 2002 se současným funkčním zařazením technik spojové služby. Během svého služebního poměru absolvoval kurzy: taktické řízení, operační řízení, technik CHTS a spojové služby a vůdce malého plavidla. Dále se aktivně zapojuje do preventivně-výchovného programu Hasík. V rámci čety patří k nejzkušenějším příslušníkům.
10) nprap. Bc. Jan Jech
Nadpraporčík Bc. Jan Jech taktéž působí na stanici v České Lípě. K Hasičskému záchranného sboru Libereckého kraje nastoupil 1. 12. 2002 se současným zařazením na funkci velitele družstva. Během své praxe absolvoval kurzy taktického řízení a první psychické pomoci. Ve výkonu funkce velitele družstva se aktivně podílí na výcviku a odborné přípravě celé čety. Je členem lezecké skupiny, u které vede evidenci a provádí kontroly a údržbu věcných prostředků. Patří ke zkušeným příslušníkům a jeho odborné znalosti jsou neocenitelným přínosem.
11) kpt. Ing. Jiří Jiroš
Kapitán inženýr Jiří Jiroš se stal příslušníkem roku 2001. Během služebního poměru byl zařazen jako požární rada - ekonom, referent majetkové správy, vedoucí oddělení evidence majetku. V současné době funguje jako koordinátor metodik na krajském ředitelství. V rámci svých povinností zpracovává investiční záměry při realizaci veřejných zakázek na pořízení majetku a významně se tak podílí na výstavně nových objektů a pořízení techniky pro hasiče.
12) nstržm. Jan Knížek
Nadstrážmistr Jan Knížek je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územního odbor Česká Lípa. Ve služebním poměru je od  1. 4. 2001 s funkčním zařazením hasič - strojní služba v družstvu „A" na požární stanici v Jablonném v Podještědí. Jan Knížek je velmi aktivní, za sebou má kurzy strojní služby, taktického řízení, vůdce malého plavidla, chemické služby i kurz pro obsluhu motorových řetězových a kotoučových pil. Jedná se jednoho z z nejzkušenějších příslušníků.
13) nprap. Filip Martinek
Nadpraporčík Filip Martinek nastoupil ke sboru 2. května 2002 na odbor prevence krajského ředitelství, kde působí až do současnosti. V rámci organizační struktury je zařazen na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP na krajském ředitelství. Jmenovaný příslušník po celou dobu výkonu služby na úseku prevence využívá svých odborných znalostí, praktických zkušeností a dovedností získaných při výkonu služby. Při plnění služebních povinností jedná spolehlivě a zodpovědně.
14) nstržm. Marek Pěkný
Nadstrážmistr Marek Pěkný působí u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. 6. 1999. Na počátku byl přijat na pozici hasiče, ze které postoupil na hasiče strojníka, která je jeho hlavní funkcí i nyní. Po absolvování základního kurzu získal oprávnění vykonávat funkci hasič - lezec, ve které stále působí. V roce 2010 získal zdravotnickou kvalifikaci pro řidiče dopravy raněných, nemocných a rodiček. Na základě požadavku sboru si rozšířil svá řidičská oprávnění o skupinu D, kterou využívá pro řízení a obsluhu hasičského autobusu.
15) nprap. Jiří Pitlík
Nadpraporčík Jiří Pitlík je příslušníkem Hasičského záchranného sboru od 1. února 1999. Během svého působení prošel více funkcemi a nyní vykonává funkci velitele družstva na stanici Liberec. Postupně absolvoval všechny potřebné odborné kurzy a ve směně „B" zastupuje velitele čety. Po dobu své služby se osvědčil při řadě zásahů, má výborné řídicí schopnosti a pro ostatní je přirozenou autoritou. Velkou úlohu sehrál při povodních v Libereckém kraji, kde se jako velitel sektoru Chrastava podílel na záchraně řady lidí.
16) nprap. Josef Plíva
Nadpraporčík Josef Plíva působí u hasičů Libereckého kraje od 1. prosince roku 2002. Zpočátku sloužil na oddělení prevence jako kontrolor a zastupující příslušník pro zjišťování příčin vzniku požáru, poté jako operační technik na územním Operačním a informačním středisku v Semilech. V roce 2012 absolvoval úspěšně výběrové řízení na pozici vyšetřovatele požárů. Josef Plíva plní po celou dobu služebního poměru uložené povinnosti velice svědomitě a zároveň plně využívá své odborné znalosti a dovednosti.
17) prap. Petra Procházková
Praporčík Petra Procházková nastoupila k Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje 12. srpna 2002. Vykonává zde funkci operačního technika 112 a velmi se v této pozici osvědčila. Jmenovaná má dobrý přístup k uloženým povinnostem, které plní odpovědně a svědomitě. Je velmi komunikativní a v kolektivu oblíbená. K hlavním přednostem příslušnice patří schopnost komunikace s lidmi ve stresu a těžkých životních situacích.
18) nstržm. Roman Ptáček
Nadstrážmistr Roman Ptáček vykonává funkci hasiče - strojníka na požární stanici v Raspenavě. K Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje nastoupil 1. října 1999. Absolvoval kurz pro obsluhu smykového nakladače Bobcat, který se nachází ve výbavě stanice Raspenava. V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil při nasazení u mimořádných událostí všeho druhu a velice pomohl při povodních v Libereckém kraji v roce 2010.
19) prap. Markéta Schauerová
Praporčík Markéta Schauerová nastoupila k Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje 16. září 2002 a je zařazena ve funkci operační technik Krajského operačního a informačního střediska. Má velmi dobrý přístup k uloženým povinnostem, které plní vždy svědomitě a velkým nasazením. Je komunikativní a v kolektivu oblíbená. K jejím hlavním přednostem patří schopnost samostatného rozhodování a rychlá reakce při všech procesech v operačním řízení.
20) pprap. Daniel Svoboda
Podpraporčík Daniel Svoboda působí u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. února 1999. Postupně zvládl všechny potřebné odborné kurzy a v současnosti vykonává funkci hasiče - technika. Absolvoval i kurz taktického řízení a nyní je využíván jako alternující velitel družstva na stanici Liberec. V rámci své odbornosti provádí školení členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti chemické a technické služby. V mimoslužební době vykovává funkci velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Liberci - Pilínkově.
21) pprap. Milan Šmíd
Podpraporčík Milan Šmíd je u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa ve služebním poměru od 1. 9. 1998. Působí jako technik strojní služby na četě „B" s místem výkonu služby na požární stanici v České Lípě. Absolvoval kurzy strojní služby, kurz techniků strojní služby a kurz pro obsluhu motorových a rozbrušovacích pil. Je dlouholetým členem lezecké skupiny. Milan Šmíd je profesionál, který své výborné technické znalosti a praktické dovednosti uplatňuje při vedení v organizačním i operačním řízení.
22) pprap. Robert Šulc
Podpraporčík Robert Šulc pracuje u Hasičského záchranného sboru ČR od 19. listopadu 2002. Nejprve zastával funkci hasiče a nyní působí jako technik chemicko technické služby na stanici v Turnově. Po celou dobu výkonu služby pracuje velice svědomitě a plně využívá svých odborných znalostí a dovedností. V rámci výkonu služby se neváhá zapojit i do dalších aktivit, které překračují rámec jeho povinností. Na směně „A" zastává funkci zdravotníka a je členem týmu posttraumatické intervenční péče HZS Libereckého kraje.
23) pprap. Pavel Šveňha
Podpraporčík Pavel Šveňha působí ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 27. 11. 2002, a to jako hasič - technik technické služby. Pracuje na stanici Česká Lípa. Pavel Šveňha absolvoval kurzy technik chemicko technické služby a technik technické služby, vůdce malého plavidla a výcvik s motorovou pilou. Je zručný, provádí opravy prostředků technické služby, a to jak pro sbor, tak i pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí.
24) pprap. Jiří Vavruška
Podpraporčík Jiří Vavruška je příslušníkem od 21. srpna 2001, kdy byl přijat na pozici hasiče pro stanici Liberec. V roce 2003 splnil podmínky pro výkon služby ve funkci technik chemické služby, do které byl také jmenován. Od roku 2006 působí ve stejné funkci na stanici v Jablonci nad Nisou. Vyniká svými sportovními výkony, čímž významně reprezentuje sbor a přispívá tak k dobrému jménu HZS Libereckého kraje v rámci soutěží a závodů ve vytrvalostních běžeckých disciplínách a běhu na lyžích.

Za věrnost II. stupně (20 let pracovního/služebního poměru)

1) pprap. Miroslav Hlavnička
Podpraporčík Miroslav Hlavnička pracuje u sboru od 20. září 1993. Během svého působení prošel více funkcemi včetně velitele družstva a nyní vykonává funkci hasiče - technika na centrální stanici v Liberci. Postupně absolvoval všechny potřebné odborné kurzy a nyní má na starosti především udržování hadicového hospodářství a zkoušení technických prostředků. V mimoslužební době se podílí na činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hodkovicích nad Mohelkou.
2) nprap. Petr Marcina
Nadpraporčík Petr Marcina je u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od 1. 9. 1993. Zastává post velitele družstva s místem výkonu služby na požární stanici v Jablonném v Podještědí. Svou práci vykonává svědomitě a ke svěřeným úkolům přistupuje odpovědně. Ve svém osobním volnu je ochoten pomoci při zajišťování služby a je tak aktivní při udržování akceschopnosti stanice. V rámci družstva patří k nejzkušenějším příslušníkům.
3) ppor. Ing. Jaroslav Voříšek
Podporučík  Ing. Jaroslav Voříšek je příslušníkem od 1. září 1994. Nejprve vykonával funkci hasiče a vzhledem ke svým schopnostem byl postupně přeřazen do funkce velitele čety stanice Liberec. Mnohokrát reprezentoval náš sbor na mistrovství republiky v požárním sportu a později především v lezení na umělé stěně. V této sportovní disciplíně úspěšně reprezentuje i nyní. V mimoslužební době se podílí na činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Stráži nad Nisou, kde vykonává funkci velitele družstva.
 
Pozn.: Všechny fotografie z předávání budou distribuovány na jednotlivá ÚO na CD.
 
Foto: HZS LK, kpt. Mgr. Jan Petr. 
Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 1. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI