Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily
Akce pro veřejnost
Odborné informace
Cvičení JPO a IZS
Vybrané zásahy
Tiskové zprávy
Ochrana obyvatelstva
    Informace pro obce
        Zařízení civilní ochrany
        Vzdělávání starostů
        Koncové prvky varování
    Informace pro školy
        Učebnice a příručky
        Vzdělávání učitelů
        Preventivně výchovná činnost
    Informace pro každého
        Ochrana před povodněmi
        Publikace pro veřejnost
        Individuální ochrana
        Chemické látky
        Kolektivní ochrana
        Varování, informování
        Evakuace
        DVD Štěstí přeje připraveným
        Video spoty Hasiči varují
    Kontakty
    Historie ochrany obyvatelstva
    Koncepce ochrany obyvatelstva
    Legislativa
    Zajímavé odkazy
    PANEL Libereckého kraje
Krizové řízení
    Terminologický slovník
    Krizové a havarijní plánování
    Krizový plán kraje
    Havarijní plán kraje
    Rizika na území
    Mapy
Územní odbory
    Česká Lípa
        Organizační struktura
        Personální obsazení
            Jednotky SDH
        Kontakty
        Kudy k nám
        Jednotky SDH
    Jablonec n. N.
        Organizační struktura
        Personální obsazení
        Kontakty
        Aktuality
            Archiv - Aktuality JN
        Kudy k nám
        Jednotky SDH
        Soubory ke stažení
            Archiv - Aktuality JN
            Neinvestiční dotace na rok 2017
        Archiv
    Semily
        Organizační struktura
        Personální obsazení
        Kontakty
        Jednotky SDH
            
        Kudy k nám
    Liberec
        Lezecká skupina
            Personální obsazení
        Technika
        Personální obsazení
        Kontakty
Eurex
Úřední deska
    Nabídka nepotřebného majetku
    Veřejné zakázky
    Stížnosti a petice
    Podatelna orgánu nemocenského pojištění
Odkazy
Organizační struktura
Personální obsazení
Kontakty
Statistika za kraj
    Rok 2009
    Rok 2010
    Rok 2011
        Březen
        Leden
            Únor
        Únor
        Duben
        Květen
        Červen
        Červenec
        Srpen
        Září
        Říjen
        Listopad
        Prosinec
    Rok 2012
        Červenec
        Srpen
        Září
        Říjen
        Listopad
        Prosinec
    Rok 2013
        Leden
        Únor
        Březen
        Duben
        Květen
        Červen
        Červenec
        Srpen
        Září
        Říjen
        Listopad
        Prosinec
Krajské ředitelství Liberec
    Organizační struktura
    Personální obsazení
    Kontakty
    Kudy k nám
Informace a zajímavosti
    Akce pro veřejnost
    Odborné informace
    Cvičení JPO a IZS
    Vybrané zásahy
    Tiskové zprávy
    Sport a soutěže
    Společenské akce
    Poděkování veřejnosti
    Zpráva o hospodaření 2006
    Školení
    Krajský standardizovaný projekt HZSLK
    Projekt Jelenohorská kotlina
    Propagační videa
Sport a soutěže
Společenské akce
Poděkování veřejnosti
Učebnice a příručky
Terminologický slovník
Krizové a havarijní plánování
Krizový plán kraje
Havarijní plán kraje
Rizika na území
Česká Lípa
    Organizační struktura
    Personální obsazení
        Jednotky SDH
    Kontakty
    Kudy k nám
    Jednotky SDH
Jablonec n. N.
    Organizační struktura
    Personální obsazení
    Kontakty
    Aktuality
        Archiv - Aktuality JN
    Kudy k nám
    Jednotky SDH
    Soubory ke stažení
        Archiv - Aktuality JN
        Neinvestiční dotace na rok 2017
    Archiv
Semily
    Organizační struktura
    Personální obsazení
    Kontakty
    Jednotky SDH
        
    Kudy k nám
Nabídka nepotřebného majetku
Veřejné zakázky
Zpráva o hospodaření 2006
Vznik a úkoly organizace
Aktuálně
Liberec
    Lezecká skupina
        Personální obsazení
    Technika
    Personální obsazení
    Kontakty
Lezecká skupina
    Personální obsazení
Technika
Informace pro obce
    Zařízení civilní ochrany
    Vzdělávání starostů
    Koncové prvky varování
Informace pro školy
    Učebnice a příručky
    Vzdělávání učitelů
    Preventivně výchovná činnost
Informace pro každého
    Ochrana před povodněmi
    Publikace pro veřejnost
    Individuální ochrana
    Chemické látky
    Kolektivní ochrana
    Varování, informování
    Evakuace
    DVD Štěstí přeje připraveným
    Video spoty Hasiči varují
Kontakty
Zařízení civilní ochrany
Vzdělávání starostů
Vzdělávání učitelů
Preventivně výchovná činnost
Ochrana před povodněmi
Publikace pro veřejnost
Individuální ochrana
Chemické látky
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
    Výroční zpráva za rok 2018
    Vyžádané informace
    Zpracování osobních údajů
Kolektivní ochrana
Sbor dobrovolných hasičů
Historie ochrany obyvatelstva
Koncepce ochrany obyvatelstva
Varování, informování
Evakuace
Organizační struktura
Personální obsazení
Kontakty
Organizační struktura
Personální obsazení
Kontakty
Organizační struktura
Personální obsazení
    Jednotky SDH
Kontakty
Jednotky SDH
    
Jednotky SDH
Psychologická služba
    Posuzování duševní způsobilosti
    Posttraumatická péče
    Anonymní linka pomoci
    Základní informace
Posuzování duševní způsobilosti
Posttraumatická péče
Anonymní linka pomoci

Stížnosti a petice
DVD Štěstí přeje připraveným
Legislativa
Školení
Zajímavé odkazy
Výroční zpráva za rok 2018
Aktuality
    Archiv - Aktuality JN
Poděkování
Zaheslované
PCO
Rok 2009
Kudy k nám
Video spoty Hasiči varují
Kudy k nám
Kudy k nám
Kudy k nám
Jednotky SDH
Rok 2010
Rok 2011
    Březen
    Leden
        Únor
    Únor
    Duben
    Květen
    Červen
    Červenec
    Srpen
    Září
    Říjen
    Listopad
    Prosinec
Březen
Leden
    Únor
Únor
Únor
Duben
Květen
Červen
Preventivně vých.činnost
    Hasík CZ
        Výcvik instruktorů
        Pro instruktory
        Výuka na ZŠ a SŠ
        Testíky
    Vaše cesty k bezpečí
        Ochrana obyvatelstva
        Požární prevence
        Bezpečnost občana
    Akce pro školy
    Akce pro veřejnost
    Záchranný kruh
    Informace, materiály
    PVČ v médiích
Hasík CZ
    Výcvik instruktorů
    Pro instruktory
    Výuka na ZŠ a SŠ
    Testíky
Vaše cesty k bezpečí
    Ochrana obyvatelstva
    Požární prevence
    Bezpečnost občana
Akce pro školy
Akce pro veřejnost
Ochrana obyvatelstva
Požární prevence
Bezpečnost občana
Výcvik instruktorů
Pro instruktory
Výuka na ZŠ a SŠ
Soubory ke stažení
    Archiv - Aktuality JN
    Neinvestiční dotace na rok 2017
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Testíky
Prevence
    Výkon SPD
        Věcná příslušnost
        Místní příslušnost
        Právní rámec
    Formuláře
    Kontakty
        KŘ Liberec
        ÚO Česká Lípa
        ÚO Jablonec n.N.
        ÚO Semily
    Stavební prevence
    Kontrolní činnost
    Zjišťování příčin požáru
Výkon SPD
    Věcná příslušnost
    Místní příslušnost
    Právní rámec
Formuláře
Kontakty
    KŘ Liberec
    ÚO Česká Lípa
    ÚO Jablonec n.N.
    ÚO Semily
KŘ Liberec
ÚO Česká Lípa
ÚO Jablonec n.N.
ÚO Semily
PANEL Libereckého kraje
Věcná příslušnost
Místní příslušnost
Právní rámec
Stavební prevence
Kontrolní činnost
Zjišťování příčin požáru
Listopad
Prosinec
Rok 2012
    Červenec
    Srpen
    Září
    Říjen
    Listopad
    Prosinec
Vyžádané informace
Archiv - Aktuality JN
Archiv - Aktuality JN
Archiv
Rok 2013
    Leden
    Únor
    Březen
    Duben
    Květen
    Červen
    Červenec
    Srpen
    Září
    Říjen
    Listopad
    Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Koncové prvky varování
Záchranný kruh
Kariéra
    Obecné podmínky
    Registr uchazečů
    Výběr uchazečů
    Soubory ke stažení
    Kontakty
    Volná místa
Obecné podmínky
Registr uchazečů
Výběr uchazečů
Soubory ke stažení
Kontakty
Volná místa
Mapy
Informace o doručování
Podatelna orgánu nemocenského pojištění
Personální obsazení
Personální obsazení
Kontakty
Jednotky SDH
Jednotky SDH
Základní informace
Služba pro neslyšící
Informace, materiály
Krajský standardizovaný projekt HZSLK
Výstrahy
PVČ v médiích
Počet požárů v přírodním prostředí
Projekt Jelenohorská kotlina
Schvalování DZP
    1. Metodika zpracování
    2. Postup zpracování DZP
    3. Vzor DZP
    4. Informace o lhůtách
    5. Způsob podání
    6. Formy rozhodnutí
    7. Kontakty na konzultanty
        Úsek IZS a OPŘ
            Úsek IZS a OPŘ
        Úsek prevence a CNP (SPD)
    8. Ke stažení
1. Metodika zpracování
2. Postup zpracování DZP
3. Vzor DZP
4. Informace o lhůtách
5. Způsob podání
6. Formy rozhodnutí
7. Kontakty na konzultanty
    Úsek IZS a OPŘ
        Úsek IZS a OPŘ
    Úsek prevence a CNP (SPD)
8. Ke stažení
Úsek IZS a OPŘ
    Úsek IZS a OPŘ
Úsek IZS a OPŘ
Úsek prevence a CNP (SPD)
Neinvestiční dotace na rok 2017
Zpracování osobních údajů
Nakládání s osobními údaji z pohledu HZS ČR
Nábor
Informace o zpracování osobních údajů
    Nakládání s osobními údaji z pohledu HZS ČR
    Osobní údaje příslušníků/zaměstnanců
    Práva subjektů údajů
Osobní údaje příslušníků/zaměstnanců
Práva subjektů údajů
Propagační videa

Pravidelná zkouška sirén: 5. 6. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI