Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Vypouštění „balónků štěstí" není bez rizika 04.12.2013
   V období adventu, Vánoc i oslav nového roku se stává rok od roku oblíbenějším rituálem vypouštění tzv. létajících balónků štěstí. Zatímco srdce dětí a spousty lidí při pohledu na rozsvícenou oblohou zaplesá, hasiči na to pohlížejí spíše pesimisticky. Lidé si totiž často neuvědomují, že taková zábava může snadno způsobit požár. Některé balónky mohou letět až 20 minut a člověk není schopen kontrolovat jejich otevřený oheň.
    Většina létajících lampiónků je opatřena cedulkou s bezpečnostními pokyny. Když si je ale člověk pozorně přečte, zjistí, že je vlastně není možné dodržet, a tudíž balónek pustit. Příklad: „Létající lampionek musí být zapalován pouze nad nehořlavým povrchem (např. beton) a pod jeho letovou dráhou se musí nacházet nehořlavý povrch." Víme však, jaká bude letová dráha balónku?
    S tím souvisí i další z bezpečnostních pokynů, který říká, kam se balónek nesmí dostat. „V letové dráze létajícího lampionku a v blízkosti jeho vypouštění nesmí být výbušniny, hořlaviny nebo zařízení, které slouží jako sklad těchto materiálů (např. čerpací stanice) a také obydlené oblasti, stožáry vysokého napětí, dráty vedení elektrického napětí, louky a lesy, masové shromáždění lidí, dětí bez dozoru dospělých." Opět nelze splnit na 100% a tak bychom mohli pokračovat dále. Přesto u nás vypouštění balónku není zakázáno, ale sami výrobci nechávají veškerou odpovědnost na majiteli balónku. „Použití létajících lampionků je v ČR na vlastní nebezpečí a vlastník odpovídá za případné škody." Výrobci zároveň doporučují, aby měl majitel uzavřené úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

   Pokud se přece jen rozhodnete balónky pouštět, důkladně si přečtěte návod k použití, bezpečností pokyny a snažte se jimi řídit. Snížíte tak alespoň trochu riziko vzniku požáru. Níže shrnujeme hlavní zásady:

• Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.
• Balón vypouštějte pouze za bezvětří (někde je uveden zákaz vypouštění při deštivém počasí a silnějším větru než 5 km/hod.)
• V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty.
• Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují - např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod.
• Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
• Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.
• Létající balón je zakázáno vypouštět v blízkosti letišť (v okruhu 25 km u vnitrostátního a 50 km u mezinárodního letiště).
• Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku.
• Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.
• Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití!

Foto ilustrační: zdroj Google.cz

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 6. 11. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI