Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Počet požárů se zvyšuje, hejtman oznámil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 26.07.2018
K zajištění požární bezpečnosti začínají platit nové povinnosti a zákazy, které ukládá nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru by měli být občané opatrní při pohybu ve volné přírodě a dodržovat stanovené povinnosti.

Na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z důvodu vyšší četnosti požárů v přírodním prostředí a v souvislosti s výstrahou ČHMÚ na nebezpečí požárů, oznámil hejtman Libereckého kraje dne 26. 7. 2018 od 12:00 hodin začátek doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území Českolipska. V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti vedoucí k zajištění požární bezpečnosti.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je nad rámec celoročních povinností zakázáno:

  • rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
  • provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně)
  • provozovat jízdy parních lokomotiv
  • platí zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a sklizni celých rostlin systémem silážování drtě stanovení v článku 6 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016

Mezi celoroční povinnosti, na které je v době zvýšeného nebezpečí požáru brát zřetel, patří například zákaz:

  • kouření v lese
  • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese (mimo vyhrazená tábořiště) a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese
  • jezdit a stát s motorovými vozidly v lese

Podrobný soupis všech stanovených povinností fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob naleznete v nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

O zvýšeném počtu požárů v přírodním prostředí svědčí statistika HZS Libereckého kraje. Jen v období od začátku letošního června až do dnešního dne evidujeme 92 požárů travních, lesních nebo polních porostů a ve dvou případech došlo k požáru zemědělské techniky. Oproti tomu v roce 2017 zasahovali hasiči ve stejném období u 45 požárů porostů.

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené souborysoubor1.pdf  soubor1.pdf  NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 2. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI