Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Slavnostní slib nových příslušníků a předání medailí za věrnost III. a II. stupně 04.05.2017

      Dne 4. 5. 2017 se konaly v obřadní síni liberecké radnice dva slavnostní ceremoniály. Jednak slavnostní slib nových příslušníků a předávání medailí Hasičského záchranného sboru ČR „Za věrnost" III. a II. stupně. Toto ocenění udělil u příležitosti státního svátku Dne vítězství generální ředitel HZS ČR generálmajor Ing. Drahoslav Ryba a předáním pověřil ředitele příslušného kraje.


Příslušníci, kteří složili slavnostní slib:


prap. Jakub Hušek

prap. Šárka Kadlečková

kpt. Bc. Petra Knížková

prap. Martin Krejčí

stržm. Jan Kučera

prap. Markéta Mandlová

kpt. Mgr. Petr Müller

prap. Jan Neušl

nstržm. Jan Pipiš

por. Bc. Martin Šír

nstržm. Miroslav Večerník

 

Ocenění medailí Za věrnost III. stupně (10 let pracovního/služebního poměru)


1) pprap. Andrej Babuka

Podpraporčík Andrej Babuka vstoupil do služebního poměru k HZS ČR 1. prosince 2002. V oblasti požární ochrany však působil ještě předtím jako člen dobrovolné jednotky obce v místě bydliště. Službu u HZS Libereckého kraje vykonává na stanici Liberec, nejprve působil ve funkci hasič a dnes je specialistou hasič - technik chemické služby. Je hasičem s mnohaletými zkušenostmi a rozsáhlými odbornými znalostmi, a proto zastupuje velitele družstva. HZS Libereckého kraje si cení jeho osobnostních vlastností a odborných znalostí, které uplatňuje jak v profesionální tak dobrovolné jednotce.

2) nstržm. Milan Bičák

Nadstrážmistr Milan Bičák působí u HZS ČR od 1. listopadu 2002. Zpočátku sloužil jako hasič a v současné době zastává funkci hasič - strojní služba na stanici Turnov. Služební úkoly a povinnosti vykonává po celou dobu velmi svědomitě. Nad rámec služebních povinností se aktivně a se zájmem podílí na opravách a údržbě mobilní požární techniky, dokáže vyřešit celou řadu technických problémů a uspořit tak organizaci finanční prostředky. Svým přístupem k plnění služebních povinností je příkladem pro ostatní, své odborné znalosti a zkušenosti ochotně předává svým mladším kolegům.

3) nprap. Šárka Braunová

Nadpraporčík Šárka Braunová nastoupila k HZS ČR 1. července 2005 a byla zařazena do funkce operační technik krajského operačního a informačního střediska. Od  roku 2013 zastává funkci vrchního inspektora kontrolní činnosti na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Libereckého kraje. Šárka Braunová po celou dobu výkonu služby využívá svých odborných znalostí, praktických zkušeností a dovedností. Při plnění všech služebních povinností jedná spolehlivě a zodpovědně. Zadané úkoly plní samostatně, iniciativně a efektivně.

4) kpt. Mgr. Aleš Čermín

Kapitán Mgr. Aleš Čermín je příslušníkem HZS ČR od roku 2002 a po celou dobu působí na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Věnuje se problematice havarijního a krizového plánování, zejména koordinuje zpracování krizového plánu Libereckého kraje, podílí se na zpracování havarijního plánu Libereckého kraje a vnějších havarijních plánů. Jmenovaný má všestranné vědomosti v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Své organizační schopnosti a odborné znalosti uplatňuje při pravidelných školeních starostů, kontrolách na obcích a preventivně výchovných akcích.

5) por. Bc. Jiří Červený

Poručík Bc. Jiří Červený byl přijet do služebního poměru roku 2005. Po celou dobu působí v Liberci na úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení jako technik - strojní služba. Po celou dobu prokazuje kvalitní znalosti konstrukce, oprav, údržby i vývojových trendů motorových vozidel a zejména zásahových požárních vozidel. Své zkušenosti a znalosti uplatňuje také jako člen  pracovních skupin generálního ředitelství HZS ČR. Služební povinnosti a úkoly plní velmi svědomitě a s časovou flexibilitou.

6) plk. Ing. Simona Divišová

Plukovník Ing. Simona Divišová je příslušníkem HZS ČR od 1. července 2002, kdy zastávala funkci vedoucí nově vzniklého oddělení rozpočtu. Od roku 2005 až dosud zastává funkci vedoucí finančního oddělení. Simona Divišová je velmi spolehlivá, má smysl pro detail a vyniká svou pečlivostí a svědomitostí. Aktivně se zajímá a neustále vzdělává v oboru účetnictví a rozpočtu a dosahuje stabilně kvalitních výsledků, o čemž svědčí i závěry kontrolních orgánů o správnosti vedení účetnictví a rozpočtu HZS Libereckého kraje.

7) kpt. Ing. Vladimír Dostál

Kapitán Ing. Vladimír Dostál nastoupil k HZS Libereckého kraje 1. listopadu 2006. Ve funkci komisař - správce komunikačních a informačních systémů je zařazen po celou dobu svého působení. Je významnou oporou v oblasti vývoje a realizace klíčových projektů informační a spojové služby, v poslední době byl hlavním garantem realizace technické části projektu Krajský standardizovaný projekt HZS Libereckého kraje a významně se podílel na realizaci krajského projektu Tablety pro JSDH obcí. Kapitán Ing. Dostál je pro široký rozsah svých odborných znalostí, aktivní přístup k řešení pracovních povinností a pro svoji ochotou vzorem a inspirací svým kolegům.

8) kpt. Ing. Stanislav Hodaň

Kapitán Ing. Stanislav Hodaň je příslušníkem HZS ČR od 1. července 2005 a funkci technika komunikačních a informačních služeb vykonává po celou dobu svého působení u HZS Libereckého kraje. S ohledem na své odborné znalosti je především zodpovědný za realizaci bezpečnostní politiky ochrany datových sítí u HZS Libereckého kraje. V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil zejména při spolupráci na odstranění závad a řešení vzniklých nekorektních stavů. Podílel se na realizaci projektu Krajský standardizovaný projekt. Vytvořil a průběžně zdokonaluje vnitřní informační systém HZS Libereckého kraje.

9) nprap. Robert Kopecký

Nadpraporčík Robert Kopecký působí u  Hasičského záchranného sboru ČR od roku 2001. Jako příslušník oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení se podílí na zpracování havarijního plánu Libereckého kraje a zastává funkci krajského administrátora informačního systému Argis, metodicky řídí příslušníky územních odborů HZS Libereckého kraje a spolupracuje s oddělením krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Působí také jako instruktor preventivně výchovného programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva."

10) pprap. Jiří Martinovský

Podpraporčík Jiří Martinovský je příslušníkem HZS ČR od 1. července 2005. Od přijetí do služebního poměru prošel funkcemi hasič a hasič - technik chemické služby. V současné době je zařazen na funkci hasič - technik chemické služby na stanici v České Lípě, je také členem lezeckého družstva. Aktivně se zapojuje v oblasti odborné přípravy týkající se poskytování první předlékařské pomoci a činností lezeckých družstev. Své výborné technické znalosti a praktické dovednosti uplatňuje při plnění služebních úkolů, při zaškolování nových příslušníků a také při přednáškách a školeních pro své kolegy i pro členy JSDHO.

11) por. Mgr. Iva Michalíčková

Poručík Mgr. Iva Michalíčková nastoupila k Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje v roce 2005 na pozici tiskové mluvčí a od roku 2011 působí na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení jako koordinátorka preventivně výchovné činnosti. Jako instruktorka preventivně výchovného programu "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" se nad rámec služebních povinností věnuje vzdělávání žáků základních škol. Pravidelně také organizuje a aktivně se účastní dalších preventivně výchovných akcí pro ostatní věkové skupiny obyvatelstva nebo učitele základních škol.

12) nstržm. Radek Němec

Nadstrážmistr Němec Radek působí u HZS ČR od roku 2003. Zpočátku sloužil jako hasič a po absolvování strojnického kurzu v roce 2005 byl zařazen na stanici Semily na funkci hasič - strojní služba. Po celou dobu výkonu služby pracuje velice svědomitě a o svěřenou techniku se stará zodpovědně. Aktivně se zapojuje do oprav techniky, při kterých uplatňuje své odborné technické znalosti strojního vzdělání a také velmi ceněnou manuální zručnost. V kolektivu stanice Semily je respektovaným a váženým kolegou, své dlouholeté zkušenosti ochotně předává mladším.

13) nstržm. Miroslav Ptáček, DiS.

Nadstrážmistr Miroslav Ptáček byl přijat do služebního poměru k HZS ČR 1. září 1998. Ještě předtím vykonával pro tehdejší Hasičský požární sbor okresu Liberec v rámci náhradní vojenské služby funkci spojaře, obsluhy telefonní ústředny a ohlašovny požárů. Současně aktivně působil u dobrovolné jednotky požární ochrany obce. Svou profesionální kariéru začínal u HZS Libereckého kraje na stanici Liberec a nyní vykonává funkci hasič - strojní služba na stanici Raspenava. V průběhu svého působení u sboru neustále dokazuje své kvality, zejména znalosti oboru požární ochrany, praktické zkušenosti, spolehlivost, svědomitost, ochotu.

14) prap. Lenka Šulcová

Praporčík Lenka Šulcová nastoupila k HZS ČR 17. března 2003. Patří k zakládajícím příslušníkům oddělení krajského operačního a informačního střediska ve funkci operační technik TCTV 112. Na funkci operační technik TCTV 112 prokazuje samostatnost, rychlost, spolehlivost, zodpovědnost a rozhodnost. Na výborné úrovni vede vytěžování tísňových hovorů v českém i německém jazyce. Němčinu aktivně využívá i nad rámec své funkce, neboť pomáhá hasičskému záchrannému sboru v rámci překladatelské činnosti či tlumočení. V průběhu uplynulých let se velmi osvědčila při řešení živelných pohrom nejen na pozici operační technik TCTV 112, ale i jako operační technik KOPIS.

15) nstržm. Daniel Vursta

Nadstrážmistr Daniel Vursta byl přijat do služebního poměru k HZS ČR 1. dubna 1999. Svou kariéru hasiče u HZS Libereckého kraje začínal na stanici Liberec, kde působí dodnes. Jeho odborné schopnosti a znalosti, spolehlivost a zručnost se projevují nejen při řízení mobilní požární techniky, neboť jezdí bez nehod a porušování dopravních pravidel. Jeho praktické schopnosti se projevují také při opravách a údržbě techniky a vlastně celého vozového parku stanice Liberec. Kolegové oceňují jeho nekonfliktní, přátelskou povahu a řidičské schopnosti.

Ocenění medailí Za věrnost II. stupně (20 let pracovního/služebního poměru)

1) nprap. Josef Fiala

Nadpraporčík Josef Fiala je příslušníkem HZS ČR od 1. června 1996. Nejprve vykonával funkci hasiče, na které se osvědčil. Pro své organizační, řídící schopnosti a odborné znalosti postupně působil jako velitel družstva a velitel čety. Odborné zkušenosti, které získal při svém působení na stanici typu C v Jablonci nad Nisou, nyní předává svým kolegům na stanici typu P v Tanvaldu, kde zastává funkci velitel družstva. Ve svém volném čase aktivně pracuje v SDHO Velké Hamry, kde je velitelem jednotky. Je také uznávaným odborníkem v oboru myslivost, která je jeho dalším koníčkem.

2) nstržm. Radek Frydrych

Nadstrážmistr Radek Frydrych působí u HZS ČR od 3. ledna 1996. Nejprve vykonával na stanici Česká Lípa funkci hasič - strojní služba a hasič - technik strojní služba. V roce 2010 byl ze zdravotních důvodů přeřazen na funkci technika operačního střediska. V současné době je zařazen ve funkci hasič - strojní služba na stanici Česká Lípa. Po celou dobu svého působení plní služební úkoly svědomitě a velmi odpovědně. Nad rámec svých služebních povinností se iniciativně podílí na veškerých opravách a zlepšeních souvisejících se silnoproudou i slaboproudu elektřinou a také opravách veškeré mobilní požární techniky.

 3) por. Pavel Hach, DiS.

Poručík Pavel Hach je příslušníkem HZS ČR od  2. května 1996. Po celou dobu svého působení u HZS Libereckého kraje zastává funkci technika komunikační a informační služby Územního odboru Česká Lípa. Výkon jeho funkce vyžaduje hluboké odborné znalosti v oboru, které má na výborné úrovni a neustále si je prohlubuje samostudiem. Informačním technologiím územního odboru věnuje mnoho času i mimo výkon služby a všechny náročné úkoly plní aktivně a s vysokým nasazením. Mezi jeho záliby patří programování, vysokohorská turistika a horolezectví.

4) mjr. Bc. Petr Kousal

Major Bc. Petr Kousal působí u Hasičského záchranného sboru ČR od 1. 5. 1995. Od počátku se věnuje převážně oboru stavební prevence, kde dosahuje výborných výsledků. V současné době zastává funkci vedoucího pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Územního odboru Semily. Služební úkoly plní svědomitě, na vysoké odborné úrovni a své dlouholeté zkušenosti ochotně předává kolegům. Ve svém volném čase působí u SDH Semily I, kde se dlouhodobě věnuje mladým hasičům a působí zde také v preventivně výchovné činnosti.

5) ppor. Ing. Roman Koželuh

Podporučík Ing. Roman Koželuh nastoupil k hasičům roku 1995. Na stanici Liberec HZS Libereckého kraje začínal ve funkci hasič a průběhu své kariéry se vypracoval až do funkce velitele čety. Po celou dobu působení u sboru prokazuje své profesní i osobnostní kvality. Především je třeba zmínit jeho organizační schopnosti, odborné znalosti či jeho vytrvalost, které prověřily náročné mimořádné události v Libereckém kraji - opakované povodně za posledních deset let. Jeho odborné znalosti v oboru elektro jsou využívány pro opravy a úpravy různých elektrických zařízení a elektronických přístrojů.

6) pprap. Jan Semerádt

Jan Semerádt je příslušníkem HZS ČR od 1. července 1996, kdy nastoupil na stanici v Raspenavě. Za svou profesní dráhu prošel pozicí hasiče, strojníka, i zastupujícího velitele, dnes působí na pozici instruktora pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou na stanici Liberec. Jan Semerádt byl dlouholetým úspěšným reprezentantem HZS ČR v disciplínách TFA. Během své sportovní kariéry dosáhl mnoha cenných národních i mezinárodních titulů. Za zmínku jistě stojí ocenění nejrychlejší hasič světa", které získal v australském Sydney v roce 2012, kdy vyběhl do 83. patra výškové budovy za 11 minut 23 sekund.

7) pprap. Lukáš Vaníček

Podpraporčík Lukáš Vaníček byl přijat k HZS ČR 9. března 1995. Ve prospěch požární ochrany však působil i předtím, kdy se věnoval dobrovolným hasičům a požárnímu sportu. Profesionální kariéru začal ve funkci hasiče a dnes je specialistou hasič - technik chemické služby na stanici Liberec. V průběhu svého působení u sboru neustále dokazuje své znalosti oboru a zúročuje praktické zkušenosti. Vzhledem ke svému sportovnímu založení mnohokrát reprezentoval HZS Libereckého kraje v soutěžích požárního sportu.

Autor: por. Mgr. Zdeňka Štrauchová

Autor: mjr. Mgr. Jan Mandl, DiS.

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 12. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI