Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Setkání zástupců PANELŮ dvou krajů 08.10.2015

Ve středu 7. října 2015 se v prostorách krajského ředitelství HZS Libereckého kraje setkalo téměř čtyřicet zástupců PANELU Libereckého kraje a PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje. Cílem setkání bylo seznámení se systémem spolupráce při poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů v rámci uskupení v Libereckém a Ústeckém kraji.

Setkání, které zahájil náměstek pro prevenci a CNP HZS Libereckého kraje plk. Ing. Jaroslav Vízner, se zúčastnili především zástupci nestátních neziskových organizací a hasičů obou krajů, Krajského úřadu Libereckého kraje, policie i obcí s rozšířenou působností. Nechyběla ani zástupkyně odboru preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Ministerstva vnitra ČR Mgr. Nataša Diatková.

Na začátku koordinátor humanitární pomoci v ČR obecně prospěšné společnost ADRA Josef Koláček seznámil přítomné s využitím informačních technologií a sociálních sítí při živelních pohromách, se systémem sběru dat v terénu a následné práce s nimi, s registračním systémem pro dobrovolníky a dalšími aplikacemi pro humanitární práci.

Zástupci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje plk. Mgr. Jana Jeništová a kpt. Mgr. Michaela Stará nastínili základní pravidla spolupráce v rámci PANELU Libereckého kraje a systém zapojení zástupců neziskových organizací do Krizového štábu Libereckého kraje případně obcí s rozšířenou působností.

Následovala prezentace pracovníka krizového řízení Statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Jiřího Vaníčka týkající se zkušeností ze cvičení s nestátními neziskovými organizacemi, které proběhlo na území ORP v roce 2014. Do cvičení byl také zapojen Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, jehož ředitelka Kateřina Havlová připojila zkušenosti z povodní, které postihly Mělnicko v roce 2013.

Na závěr vystoupila ředitelka Oblastní charity Ústí nad Labem Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc. Jako koordinátorka ústeckého PANELU představila vznik a dosavadní vývoj této organizační, koordinační a komunikační platformy v Ústeckém kraji.

Foto: HZS LK, por. Mgr. Iva Michalíčková

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 1. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI