Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Nová technika byla dnes slavnostně předána hasičům 25.08.2015

 Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro efektivní zásah („Efektivní zásah" - CZ.1.06/3.4.00/18.08777) byl realizován v letech 2013 - 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).

Hlavním cílem projektu Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.

Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.

Výstupem projektu je pořízená technika, technologie a prostředky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).

Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.

Projektem HZS Libereckého kraje byla pořízena následující technika a prostředky:

1)        Velitelský automobil, 5 kusů - slouží pro zvýšení mobility velitele zásahu při řízení zásahu v terénu.

2)        Užitkový automobil, 2 kusů - zvyšuje mobilitu HZS kraje při zabezpečení týlových pracích jednotek PO na místě zásahu ve složitém terénu.

3)        Tlakové lahve, 30 kusů - zvyšují bezpečnost práce na místě zásahu HZS kraje na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků - tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů.

4)        Protichemické ochranné oděv typ 1a, 16 kusů - zajišťuje reakci HZS kraje na široké spektrum mimořádných událostí typu úniku nebezpečných látek se současným zvýšením bezpečnosti práce na místě zásahu a pro zvýšení účinnosti zásahu hasičů na místě zásahu zvýšením variability druhů materiálů používaných protichemických oděvů.

5)        Zásahový radiometr, 1 kus - zvyšuje bezpečnost práce hasičů při zásazích v prostředí ionizujícího záření a zlepšuje efektivitu měření při stanovení dávkového příkonu a aktivity radionuklidů.

6)        Mobilní infračervený spektrometr FTIR, 1 kus, a infračervený spektrometr laboratorní, xx kusů - zvyšují kvalitu při detekci nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí.

7)        Termokamera pro hasiče, 5 kusů - zvyšuje kvalitu záchranných prací a hašení požáru.

8)         Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody, 1 kusů - zvyšuje kvalitu záchranných pracích jednotek HZS kraje při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.

Obdobné projekty byly realizovány v ostatních krajích v gesci dalších hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.

Autor: mjr. Mgr. Jan Mandl, DiS.

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 2. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI