Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Hasiči za katedrou 10.04.2013

   Představte si střední školu, kde u tabule nestojí učitel, ale hasič, který studentům vypráví o různých typech zásahů a vůbec o všem, co „hasičina" obnáší. Že by to bylo super, ale že taková škola neexistuje? Ale existuje! A příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje přednášejí hned na dvou.

   První ze škol se nachází v Liberci a jde o Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odbornou školu, s. r. o., kde je jedním z maturitních oborů právě Záchranářství a bezpečnost obyvatel. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od září roku 2009 schválilo jako jediné škole v Libereckém kraji tento nový obor a prakticky od té doby počala i spolupráci s hasiči. Ti se aktivně podílejí jako lektoři na předmětu Mimořádné události, Nebezpečné látky a Krizové řízení.

   Druhou školou, kde můžete poprvé v letošním školním roce spatřit za katedrou hasiče, je Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s. r. o. Než zde výuka odstartovala, bylo třeba uskutečnit řadu jednání a celý projekt náležitě připravit. „První podnět jsme dostali od paní ředitelky školy, která nás oslovila s tím, zda bychom měli zájem se spolupodílet na vytvoření nového čtyřletého maturitního oboru Bezpečnostní služby, v rámci kterého by měl být zařazen předmět s názvem Mimořádné události," vzpomíná na počátky spolupráce v roce 2011 plk. Mgr. Vladimír Formánek, ředitel ÚO Česká Lípa. Jak dodává,  mezi dalšími ze složek IZS měli výuku zajišťovat také policisté, zdravotníci, či městští strážníci.  

   Jelikož předmět Mimořádné události byl do studia zařazen jako absolutní novinka, bylo třeba stanovit nejen časovou dotaci, ale vůbec domluvit se na jeho vyučovacím obsahu, tedy učebních osnovách. Hasiči předmět Mimořádné události učí od 2. do 4. ročníku, přičemž v probíhajícím školním roce tráví se studenty jednu hodinu týdně, pro čtvrtý ročník jsou pak naplánovány 2 hodiny za týden. „Pro 4. ročník jsme časovou dotaci navýšili, neboť se budeme soustřeďovat na zvládnutí maturitních otázek a vůbec shrnutí učiva za celou dobu studia," vysvětlil Vladimír Formánek. Jak dodal, první studenti budou z předmětu maturovat za dva roky a v těchto měsících už pro ně hasiči připravují maturitní otázky.  

   A s čím vším se už studenti díky hasičům seznámili? „Výuka je rozdělena do několika oblastí, kdy jsme se na začátku samozřejmě nevyhnuli trochu teoretickému úvodu do studia,  zabývali jsme se krizovým řízením a činností u zásahu, několik hodin jsme také věnovali státnímu požárnímu dozoru," jmenoval ředitel ÚO Česká Lípa. Mezi vyučujícími z řad Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje jsou nejen denní příslušníci, ale oblíbená témata ze zásahu jim přináší přímo hasiči. „U nás se tomu věnuje velitel čety ppor. Ing. Jakub Kafka, který studentům přibližuje poutavou formou metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany a teorii hoření a hašení požárů," přiblížil Vladimír Formánek.

  Jelikož jsou studenti Euroškoly Česká Lípa zvyklí v rámci oboru Bezpečnostní služby na hodně praktické zaměření, (mezi jejich předměty patří například sebeobrana, sportovní střelba, horolezectví, přežití v terénu, topografie, orientační běh apod.), snaží se je i hasiči vtáhnout do „svého světa". Několikrát tak byli na exkurzi na stanici, kde se seznámili s mobilní požární technikou nebo fungováním a vybavením operačního střediska. V loňském roce se studenti zúčastnili taktického cvičení v České Lípě jako figuranti a také měli možnost zhlédnout činnost hasičů při vyprošťování osob z havarovaných vozidel v rámci krajské soutěže organizované územním odborem Česká Lípa.

   Hasiči ve svém předmětu také klasicky známkují a při hodinách se zkouší nebo píší testy. Přesto se shodují na tom, že jednají se studenty spíš kolegiálně. V tomto školním roce absolvuje předmět Mimořádné události v České Lípě 14 studentů, kteří po letních prázdninách přivítají hasiče jako třeťáci a ve druhém ročníku se na ně budou těšit noví studenti. 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 3. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI