Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Předávání medailí 11.05.2012

     Dnes v dopoledních hodinách byly na krajském ředitelství v Liberci předány medaile za věrnost  II. a III. stupně. Slavnostního aktu se ujal náměstek ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Jaroslav Vízner. 

Medaili „Za věrnost III.stupně" dostali tito příslušníci HZS LK:

nprap. Jiří Jirounek

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. října 1993. Patří k zakládajícím příslušníkům požární stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Raspenavě a také od počátku
je zařazen ve funkci velitele družstva.  Splňuje veškeré osobností předpoklady k výkonu zastávané funkce a také si stále doplňuje své odborné znalosti.  V kolektivu má přirozenou autoritu a svým mladším kolegům ochotně předává lety osvojené dovednosti a znalosti. 

mjr. Bc. Petr Kousal

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. 5. 1995. Od počátku vykonává službu na oddělení prevence Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Semily. Dlouhodobě je svým nadřízeným kladně hodnocen za dosahování výborných výsledků. Plnění jeho služebních povinností v oblasti prevence vyžaduje vysokou odbornou úroveň, kterou si doplnil vysokoškolským studiem a dále si svoji  odbornost udržuje samostudiem.

Své mnohaleté zkušenosti ochotně předává kolegům v rámci oddělení. V době svého volna  působí v oblasti preventivně výchovné činnosti při SDH Semily I.

Svým přístupem k plnění služebních povinností a životním postojem je vzorem pro ostatní kolegy.

ppor. Bc. Pavel Kovalčík

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od  1. listopadu 1993. Nejprve zastával funkci hasiče, později se stal operačním důstojníkem operačního a informačního středisla Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Česká Lípa. V současnosti vykonává funkci  operační důstojník - vedoucí oddělení OPIS.  

Své povinnosti vyplývající z uvedené funkce plní svědomitě a spolehlivě, k zadaným úkolům přistupuje velmi odpovědně, iniciativně a příkladným způsobem.  V rámci operačního řízení je svým nadřízeným  dlouhodobě hodnocen jako nejlepší operační důstojník OPIS ÚO Česká Lípa.

por. Daniel Mlčoch, DiS

je  příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. července 2001. Nejprve vykonával na stanici Liberec Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje funkci hasiče a postupně další řadu funkcí,
a to hasič-strojník, technik CHTS, velitel družstva až po zástupce velitele čety. V současné době je ustanoven na funkci komisař - kontrolní činnost na krajském ředitelství HZS Libereckého kraje.

por. Ing. Radek Poloprutský

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. března 2001. Od počátku vykonává funkci komisaře spojové služby oddělení komunikačních a informačních systémů krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Při plnění služebních úkolů uplatňuje své mnohaleté zkušenosti z oboru a výsledky jeho práce jsou dlouhodobě kladně hodnoceny.  Své zkušenosti také předává v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany v oblasti spojové služby, na které se aktivně se podílí. Pro svoji komunikativnost a pracovní nasazení je také oblíbený v kolektivu svých kolegů.

mjr. Ing. Hana Špačková

je příslušnicí  Hasičského záchranného sboru České republiky od 1.12.2000. Nejprve vykonávala funkci operačního důstojníka operačního a informačního střediska Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jablonec nad Nisou, později od roku 2008 byla ustanovena na funkci vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování tohoto územního odboru.  

Při plnění služebních úkolů dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Na  svěřeném úseku  zúročuje bohaté teoretické znalosti a praktické zkušenosti získané v dříve zastávané funkci operačního důstojníka. Příkladných výsledků dosahuje v preventivně výchovné činnosti dětí základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v programu Hasík-CZ a při popularizaci práce
a šíření dobrého jména HZS ČR.

 

Medaili „Za věrnost II.stupně" dostali tito příslušníci HZS LK:

nprap. Jaroslav Matoušek

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1.4.1991. Svou profesní kariéru začínal jako hasič na stanici Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Semily, později byl ustanoven na  funkci hasiče strojníka a v současné době  vykonává funkci velitele družstva. Aktivně také působil v lezecké skupině stanice Semily.

Patří mezi nejzkušenější příslušníky a pro  své odborné znalosti, dovednosti 
a životní postoj  je významnou posilou v kolektivu svých kolegů. Jako velitel družstva je přirozenou autoritou pro své podřízené.

I v době mimo výkon služby se zajímá o hasičskou profesi a sleduje a také dokumentuje všechny významné zásahy a mimořádné události

nstržm. Dan Baláž

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru  České republiky  od 1. března 1992. Od počátku jeho působení u sboru vykonává funkci hasiče strojní služby se zařazením na požární stanici v Jablonném v Podještědí Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Česká Lípa.

Svěřené úkoly plní velmi odpovědně a svědomitě. Nad rámec svých služebních povinností se iniciativně podílí při řešení oprav mobilní požární techniky a také v době svého volna vždy velmi ochotně pomáhá při  zajišťování výkonu služby a udržení akceschopnosti požární techniky. V oblasti strojní služby patří k nejzkušenějším příslušníkům a jeho odborné znalosti jsou pro sbor neocenitelným přínosem. Svoji odbornost si soustavně  zvyšuje a příkladně uplatňuje získané praktické zkušenosti. Je přátelský, nekonfliktní povahy a v kolektivu je pro své vystupování a dodržování služebních povinností svými kolegy respektován.

nprap. Petr Drešer

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 15. 7. 1991. Na stanici Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Turnově získával zkušenosti ve funkci hasiče, pak také strojníka a od roku 2007 zastává funkci velitele družstva. Za svoji kariéru získal mnoho odborných zkušeností a znalostí, které nyní jako služebně nejstarší příslušník požární stanice předává svým mladším kolegům. 

pprap. Otakar Kocourek

je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky od 1. března 1992. Po celou dobu je zařazen na stanici Územního odboru Jablonec nad Nisou a v současné době zastává funkci hasič - technik strojní služby.

V oblasti strojní služby patří k velmi zkušeným příslušníkům a jeho znalosti jsou neocenitelným přínosem pro mladší kolegy. Své odborné znalosti si neustále doplňuje a vzdělává se i mimo svoji profesi. Ve volném čase se věnuje SDHO Lučany nad Nisou, jehož je starostou a kde zastává i funkci velitele jednotky. Uložené úkoly plní zodpovědně a svědomitě, je pracovitý a má dobrý vliv na své kolegy.

 

 

 

 

 

kpt. Mgr. Jan Mandl, DiS.

Vrchní komisař

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Tel.: + 420 950 471 215

Mobil: +420 725 773 515

E-mail: jan.mandl@hzslk.cz

 

    

Autor: mjr. Mgr. Jan Mandl, DiS.

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 3. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI