Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Tiskové zprávy

Identifikace místa mimořádné události na železničních přejezdech 04.08.2009

V souvislosti se zvýšeným počtem nehod na železničních přejezdech a v návaznosti na bezpečnostní doporučení drážní inspekce byl navržen systém číslování železničních přejezdů v České republice, který umožňuje jejich jednotnou, jednoduchou a jednoznačnou identifikaci. Jedná se o seznam očíslovaných železničních přejezdů, kontakty na příslušné dispečinky a osoby oprávněné uzavřít provoz na určených tratích. Součástí je také zeměpisná délka a šířka daného železničního přejezdu.

Zavedením navrženého systému číslování železničních přejezdů jsou v případě potřeby (vznik nehody na přejezdu, překážka na přejezdu, atd.) vytvořeny podmínky k zastavení železničního provozu v daném úseku tratě. Systém je jednotný pro železniční přejezdy na drahách celostátních a regionálních ve vlastnictví státu, pro železniční přejezdy na drahách regionálních nevlastněných státem i pro železniční přejezdy na vlečkách.

Nový systém výrazně pomůže v orientaci také operačním střediskům složek IZS. Systém snadno upřesní místo, odkud volající oznamuje mimořádnou událost, zejména v  případě, kdy není schopen přesně určit místo, kde se nachází. Stačí se podívat na značku označující železniční přejezd. Na zadní straně světelné skříně nebo výstražného kříže na přejezdu je umístěna nálepka s písmenem P a řadou číslic, která identifikují daný železniční přejezd. Volajícímu stačí na tísňovou linku nadiktovat jen tento údaj.

Data jsou zpracována Správou železniční a dopravní cesty pro celou ČR. V současné době se připravuje přímé zapracování do SW aplikací, které používají hasičské záchranné sbory. Do té doby jsou data k používání připravena jako součást informační podpory pro sloužící operační důstojníky.

Operační důstojníci HZS pomocí těchto databází mohou pomoci v orientaci také Policii ČR a zdravotnické záchranné službě. Operační důstojníci a operátorky jednotlivých složek IZS si mohou společně telefonicky upřesňovat místa událostí, a tím podstatně zkrátit připadnou časovou prodlevu při jejich hledání.

I když v současné době probíhá testovací režim, dá se již nyní tato pomůcka dobře využívat v praxi. Vedle číslování sloupů veřejného osvětlení jde o další účinnou pomůcku pro záchranu životů, zdraví a majetku našich spoluobčanů. Všichni doufáme, že tento systém povede ke zkvalitnění práce složek IZS, což znamená zejména zrychlení příjezdu záchranných složek k lidem, kteří jsou v nouzi.

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 1. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI