Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Eurex

:: Eurex

Trojstranná skupina Příhraničního krizového řízení se sešla v Jelení Hoře 18.03.2008

Místem prvního jednání trojstranné skupiny EUREX Přeshraniční krizové řízení ERN Neisse - Nisa - Nysa v roce 2008 se 17. března stala opět nová požární stanice profesionálních hasičů v polské Jelení Hoře. Schůzka skupiny proběhla pod vedením nově zvoleného předsedy, tentokrát z řad české části, Mgr. Rudolfa Broulíka, který je vedoucím oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Na jednání byl pozván i zástupce polského ministerstva vnitra pan Florian Nauczyk a zástupkyně 8. základní školy v Jelení Hoře, která je organizátorem soutěže pro děti „Učíme se bezpečně žít".

Práci na „Zásahovém dokumentu" zatím pozdrželo několik změn na polské i německé straně. Vstupem Polska do Schengenského prostoru došlo v loňském roce ke změnám v příhraniční spolupráci v krizovém řízení a probíhá novelizace zákona o krizovém řízení. Na základě tohoto zákona dojde k dalšímu rozpracování krajských krizových plánů. Na německé straně dojde v letošním roce také k několika zásadním změnám, především v územním uspořádání. 1. srpna 2008 mají vzniknout dva nové okresy Svobodného státu Sasko, Görlitz a Bautzen, které budou kopírovat celé příhraniční území české části Euroregionu Nisa. Německá strana také čeká na vyjádření ministerstva vnitra a dořešení situace okolo programu DISMA.

Zástupce okresu Löbau-Zittau pan Wolf podotkl, že prozatím nedošlo k uzavření Dohody o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Libereckým krajem a okresy Löbau-Zittau a Bautzen. Hlavní problém vidí zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v prozatímním nedořešení pojištění zasahujících hasičů v zahraničí. Zatím není vyřešena otázka, kdo by nesl finanční náklady spojené s případným zraněním, či úmrtím hasiče při zásahu v příhraniční oblasti. 

Na česko - polské straně jsou připraveny dokumenty k podání dvou projektů do programu Evropské unie Cíl 3, které by měly řešit požadavky měst a obcí na vybavení jednotek požární ochrany technikou a vytvoření programu na pomoc v krizovém řízení v ČR a Polsku.

Dalším bodem jednání byla soutěž dětí „Učím se bezpečně žít", která probíhá v Polsku již několik let. Paní učitelky ze 8. základní školy v Jelení Hoře seznámily přítomné s podmínkami soutěže. V letošním roce proběhne již 8. ročník této soutěže, která je rozdělena do 4 věkových kategorií a 5-ti různých disciplín, např. první pomoc, bezpečnost všedního dne, bezpečnost o prázdninách, atd. Této části se účastní děti polských základních škol. Letos bude soutěž již podruhé uspořádána v jedné části také jako mezinárodní. Za Českou republiku i Německo budou nominovány skupiny žáků základních škol ve věkové kategorii 7 - 10 let, které budou letos soutěžit v teoretických i praktických otázkách první pomoci.

Příští setkání všech tří stran by se mělo konat 16. června 2008 v německé Žitavě.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 2. 10. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI