Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: 2. Postup zpracování DZP


Před podáním žádosti

Jednání s konzultantem na daném ÚO HZS LK emailem.
Zpracování operativně taktické studie - emailová konzultace s konzultantem HZS LK.
Zpracování DZP ve formě operativní karty, nebo operativního plánu.


Po podání žádosti

  • Žádost o schválení.
  • Plná moc jedná-li OZO jménem statutárního zástupce.

Možnosti doručení návrhu na schválení DZP: poštou nebo osobně na příslušnou podatelnu ÚO HZS LK. Vždy ve dvou originálních vyhotoveních
schválené statutárním zástupcem a podepsané zpracovatelem.

Proces schvalování HZS LK ve lhůtě 30, resp. 60 dní v závažných případech.

HZS LK vydává rozhodnutí, kdy toto posílá zpátky PO, PFO spolu s jedním vyhotovením DZP.
Druhé vyhotovení DZP zakládá HZS LK na KOPIS HZS LK.

(c) WebRex 2009
Powered by NESPI