Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Ochrana obyvatelstva

:: Ochrana obyvatelstva

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva
a civilní ochrany (dále jen "CO")
  • zabezpečuje varování a vyrozumění
  • organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva
  • organizuje a koordinuje humanitární pomoc organizuje hospodaření s materiálem CO sjednocuje postup obcí a územně správních úřadů s krajskou působností, v oblasti ochrany obyvatelstva
  • vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO v kraji
  • je dotčeným orgánem v územním stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva
  • organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření
Stručnou prezentaci o ochraně obyvatelstva, jak obecně, tak i konkrétně v Libereckém kraji, si můžete stáhout zde.
(c) WebRex 2009
Powered by NESPI