Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Hasič, Hasič - strojní služba

Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky 

Pořádá výběrové řízení na pozici   Hasič   a   Hasič - strojní služba
ve služební hodnosti asistent

Se zařazením: HZS Libereckého kraje Územní odbor Liberec Místo služebního působiště: stanice Liberec nebo Raspenava

Náplň služebního místa:
- Provádí záchranné a likvidační práce při ochraně životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytuje   pomoc při mimořádných událostech.
- Při plnění služebních úkolů řídí vozidla s právem přednosti v jízdě a obsluhuje mobilní požární techniku a ostatní prostředky strojní služby v rozsahu vlastní skupiny řidičského oprávnění a ostatních získaných odborností.
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 5. 2019

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída 03
* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškou

Zákonné požadavky na volné služební místo:
- bezúhonnost
- zákaz členství v politických stranách a hnutích
- státní občanství ČR

Další požadavky
- zdravotní způsobilost A
- fyzická způsobilost
- osobnostní způsobilost

Další odborné požadavky pro pozici Hasič - strojní služba
- řidičské oprávnění sk. "C"  výhodou

Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe 22.940 - 34.410 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona 5.600 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 2 zákona 500 Kč

*odměna za služební pohotovost    

Nenárokové složky služebního příjmu:

*vypláceny v závislosti na kvalitě výkonu služby

Benefity:
* 6 týdnů dovolené

* příspěvek na penzijní spoření

* možnost dalšího vzdělávání

* ozdravný pobyt v délce 14 dnů (v závislosti na počtu odsloužených let)

* doživotní výsluhový příspěvek (v závislosti na počtu odsloužených let)  

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* motivační dopis


V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) chazeč doručí do 31.3. 2019 na adresu:
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149,
950470032.
Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
ředitele
HZS Libereckého kraje

_______________________________________________________________________________

Č.j.:HSLI-1-10/KŘ-R-2019                                                                            Liberec 12.03.2019
_______________________________________________________________________________

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení služebního místa kontrolní činnost ve služební hodnosti vrchní inspektor Se zařazením: HZS Libereckého kraje Územní odbor Semily Pracoviště prevence, OOB a KŘ Místo služebního působiště: Semily

Náplň služebního místa:
Komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.07.2019

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída 06
* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné

Zákonné požadavky na volné služební místo:
Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení. 

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) chazeč doručí do 22.03.2019 na adresu:
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

(k č.j. HSLI-1-10/KŘ-R-2019)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. okud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška oručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen. řípadné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří

Hansal, tel. 950470149, 50470032.

 

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel ZS Libereckého kraje

 

 

 

 

 

Pravidelná zkouška sirén: 3. 4. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI