Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Tiskový mluvčí


Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení ředitele
HZS Libereckého kraje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Č.j.:HSLI-1-21/KŘ-R-2019                                                                                                                                          Liberec 06.05.2019
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení služebního místa tiskový mluvčí ve služební hodnosti komisař

Se zařazením: HZS Libereckého kraje Kancelář krajského ředitele Pracoviště právní a organizač

Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:

Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech výkonu služby včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.07.2019

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída 07
*minimální stupeň dosaženého vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu

 

Zákonné požadavky na volné služební místo:

* Zaměření vzdělání:

  • Humanitní
  • nebo Technické
  • nebo Požární ochrana nebo IZS nebo kriz. řízení nebo ochr. obyv.

* Další odborné požadavky:

  • Cizí jazyk A/N/F Jazyková zkouška 1. stupně/maturita

Nárokové složky služebního příjmu:

* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

 

čet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 17.05.2019 na adresu:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 

 

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel HZS Libereckého kraje

Pravidelná zkouška sirén: 5. 6. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI