Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Operační technik 112


Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
ředitele
HZS Libereckého kraje

Č.j.:HSLI-1-56/KŘ-R-2018                                                        Liberec 19. 9. 2018


Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení
na obsazení služebního místa   operační technik 112 - krajské operační a informační středisko
ve služební hodnosti               inspektor
Se zařazením: HZS Libereckého kraje, Úsek IZS a operačního řízení 
Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:

Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 11. 2018

 Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída                                         05
* minimální stupeň dosaženého vzdělání    střední s maturitní zkouškou

Zaměření vzdělání:

Technické

Všeobecné - gymnázium

Ekonomické

Humanitní

Biologické, lékařství, zdravotní 

 Zákonné požadavky na volné služební místo:

 * další odborné požadavky:

Cizí jazyk A/N jazyková zkouška 1. stupně

 Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 3.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

 Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.
Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. 9. 2018 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3


(k č.j. HSLI-1-56/KŘ-R-2018)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel
HZS Libereckého kraje Přihláška.doc  Přihláška.doc  

Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici

1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
referent majetkové správy - oddělení provozní a správy majetku, úsek ekonomiky, krajské ředitelství Liberec, HZS Libereckého kraje
Místo pracovního působiště: Liberec

Náplň pracovního místa:
Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
Dále pracovník:
- Řídí zadávání veřejných zakázek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/20 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Zpracovává a eviduje smluvní dokumentaci uzavřenou s dodavateli v rámci veřejných zakázek.
- Zpracovává investiční záměry HZS kraje za oblast kapitálových výdajů.
- Podílí se na zpracování podkladů za oblast kapitálových výdajů pro vypracování státního závěrečného účtu za HZS kraje.
- Zpracovává seznamy nepotřebného majetku za HZS kraje, vypracovává rozhodnutí o nepotřebnosti, provádí nabídkové řízení a zajišťuje fyzickou likvidaci
- Zpracovává a eviduje smluvní dokumentaci o převodech majetku
- Zabezpečuje evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v příslušném programu
- Metodicky řídí a kontroluje evidenci majetku u HZS kraje.

Charakteristika pracovního místa:
- Platová třída 11,
- minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v bakalářské studijním programu.

Další požadavky na volné pracovní místo:
- Řidičský průkaz sk. B,
- velmi dobrá znalost práce na PC (tabulkové a textové editory, prezentační programy),
- vzdělání v oboru technické, ekonomické nebo humanitní,
- znalost ekonomického informačního systému SAP výhodou.

Plat:
Platový tarif v rozpětí 20450 Kč až 30 750 Kč (+ osobní příplatek)

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e mailu) uchazeč doručí v listinné podobě do 26. 9. 2018 na adresu: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3 nebo v elektronické podobě na e-mail jiri.hansal@hzslk.cz. Vhodní uchazeči splňující stanovené podmínky a předpoklady budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 
Operační technik 112


Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
ředitele
HZS Libereckého kraje

Č.j.:HSLI-1-57/KŘ-R-2018                                                        Liberec 19. 9. 2018


Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení
na obsazení služebního místa   operační technik 112 - krajské operační a informační středisko
ve služební hodnosti               inspektor
Se zařazením: HZS Libereckého kraje, Úsek IZS a operačního řízení 
Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:

Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 11. 2018

 Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída                                         05
* minimální stupeň dosaženého vzdělání    střední s maturitní zkouškou

Zaměření vzdělání:

Technické

Všeobecné - gymnázium

Ekonomické

Humanitní

Biologické, lékařství, zdravotní 

 Zákonné požadavky na volné služební místo:

 * další odborné požadavky:

Cizí jazyk A/N jazyková zkouška 1. stupně

 Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 3.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

 Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.
Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. 9. 2018 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3


(k č.j. HSLI-1-57/KŘ-R-2018)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel
HZS Libereckého kraje 

(c) WebRex 2009
Powered by NESPI