Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Kariéra > Volná místa

:: Volná místa

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici
1.01.11. bezpečnostní referent

bezpečnostní referent - pracoviště právního a organizačního kanceláře ředitele HZS Libereckého kraje

Místo pracovního působiště: Liberec

Náplň pracovního místa:
- Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci.
- Provádí školení určených osob pro stupeň utajení „Vyhrazené" a „Důvěrné".
- Zabezpečuje činnost sekretariátu krajského ředitele, zajištění organizačních záležitostí (komplexně zabezpečuje agendu služebních průkazů, zajišťuje úkoly spojené s udělováním medailí a plaket Hasičského záchranného sboru České republiky, zabezpečuje agendu evidence smluv HZS LK a právních předpisů, agenda poukazů rekreačního zařízení pro zaměstnance HZS LK).
- Vyhotovuje zápisy z porad vedení HZS LK a porad ředitelů územních odborů.
- Zajišťuje služby Czechpoint.
- Zastupuje v době nepřítomnosti pracovníka spisové služby.
- S tímto služebním místem je spojena povinnost převzít hodnoty, které je povinen vyúčtovat - cenina - finanční limit u výplatního stroje.
Charakteristika pracovního místa:
- Platová třída 9,
- minimální stupeň dosaženého vzdělání vyšší odborné nebo. střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky na volné pracovní místo:
- Řidičský průkaz sk. B,
- velmi dobrá znalost práce na PC (tabulkové a textové editory, prezentační programy),

Pružná pracovní doba 40hod/týden
5 týdnů dovolené + týden indispozicí volno


Plat:
Platový tarif v rozpětí 17 360 Kč až 26 110 Kč (+ osobní příplatek)

Předpokládaný nástup na uvedenou pracovní pozici od 1. 7. 2018

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
Profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání. V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel tímto informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.


Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e mailu) uchazeč zašle na e-mail jiri.hansal@hzslk.cz do 31. 5. 2018. Na základě kvalifikačních předpokladů uvedených v profesních životopisech jednotlivých uchazečů budou ti nejvhodnější kandidáti na obsazení volné pracovní pozice pozváni k účasti na ústní části výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 
Operační technik 112


Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
ředitele
HZS Libereckého kraje

Č.j.:HSLI-1-35/KŘ-R-2018 Liberec 15. 5. 2018


Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení
na obsazení služebního místa   operační technik 112 - krajské operační a informační středisko
ve služební hodnosti               inspektor
Se zařazením: HZS Libereckého kraje, Úsek IZS a operačního řízení 
Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:

Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 15. 05. 2018

 Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída                                         05
* minimální stupeň dosaženého vzdělání    střední s maturitní zkouškou

Zaměření vzdělání:

Technické

Všeobecné - gymnázium

Ekonomické

Humanitní

Biologické, lékařství, zdravotní 

 Zákonné požadavky na volné služební místo:

 * další odborné požadavky:

Cizí jazyk A/N jazyková zkouška 1. stupně

 Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 3.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

 Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.
Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. 5. 2018 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3


(k č.j. HSLI-1-35/KŘ-R-2018)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel
HZS Libereckého kraje Přihláška.doc  Přihláška.doc  

Operační technik


Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení
ředitele
HZS Libereckého kraje
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Č.j.:HSLI-1-36/KŘ-R-2018 Liberec 15. 5. 2018 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě ustanovení § 22 odst. 4 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení
na obsazení služebního místa   operační technik - krajské operační a informační středisko
ve služební hodnosti               inspektor
Se zařazením: HZS Libereckého kraje
Místo služebního působiště: Liberec

Náplň služebního místa:

Samostatná operaččinnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.


Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.07.2018

 Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída                                         05
* minimální stupeň dosaženého vzdělání    střední s maturitní zkouškou

 Zákonné požadavky na volné služební místo:

 * další odborné požadavky:

Cizí jazyk A/N 1. 

 Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 3.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu
služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

 Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.
Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.
Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28.5.2018 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3
(k č.j. HSLI-1-36/KŘ-R-2018)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

 

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel
HZS Libereckého kraje 
Přihlášky do výběrových řízení
přihláška pro uchazeče.pdf  přihláška pro uchazeče.pdf  
přihláška pro příslušníky.pdf  přihláška pro příslušníky.pdf  

Hasič, Hasič - strojní služba

Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky 

Pořádá výběrové řízení na pozici Hasič - strojní služba
ve služební hodnosti asistent

Se zařazením: HZS Libereckého kraje Územní odbor Česká Lípa Místo služebního působiště: stanice Česká Lípa nebo Doksy

Náplň služebního místa:
- Provádí záchranné a likvidační práce při ochraně životů a zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytuje   pomoc při mimořádných událostech.
- Při plnění služebních úkolů řídí vozidla s právem přednosti v jízdě a obsluhuje mobilní požární techniku a ostatní prostředky strojní služby v rozsahu vlastní skupiny řidičského oprávnění a ostatních získaných odborností.
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.06.2017

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída 03
* minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškou

Zákonné požadavky na volné služební místo:
- bezúhonnost
- zákaz členství v politických stranách a hnutích
- státní občanství ČR

Další požadavky
- zdravotní způsobilost A
- fyzická způsobilost
- osobnostní způsobilost

Další odborné požadavky pro pozici Hasič - strojní služba
- řidičské oprávnění sk. "C" 

Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe 22.490 - 33.370 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona 3.600 Kč
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 2 zákona 500 Kč

*odměna za služební pohotovost 

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* motivační dopis


V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů.

Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) chazeč doručí do 31.5. 2018 na adresu:
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Případné další informace podá pracoviště personální a PaM mjr. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149,
950470032.

Pravidelná zkouška sirén: 6. 6. 2018

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI