Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Koncové prvky varování

Jak zajistit ve své obci varování obyvatelstva nebo vyhlašování požárního poplachu?


Pokud nemáte ve své obci žádnou sirénu, žádný obecní rozhlas nebo máte jen sirénu, kterou spouštíte tlačítkem, tak právě pro Vás jsou určeny níže uvedené informace.

Proč ?

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje mimo jiné varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím (§ 16, zákon č. 239/2000 Sb., zákon o IZS).

Pokud je KPV připojen do Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), přináší tyto výhody:

 • zkrácení doby od oznámení kvyhlášení poplachu členům jednotky SDH obce (někdy až 10 min.)
 • možnost varování obyvatelstva při nebezpečí zprodlení přímo zoperačního střediska HZS LK (např. povodně, větrné smrště, úniky nebezpečných látek apod.)
 • každou 1. středu vměsíci provádění pravidelných zkoušek sirén zpracoviště KOPIS HZS LK nebo GŘ

Druhy koncových prvků varování:

KPV

výhody

nevýhody

rotační siréna

(dosah cca 1 000 m)

značný dosah zvukového signálu

zastaralé, neposkytuje doprovodnou informaci

elektronická siréna

(dosah cca 500 - 700 m)

moderní prvek, poskytuje verbální doprovodnou informaci

 

místní informační systém

(dosah cca 100 - 150 m)

moderní prvek, poskytuje verbální doprovodnou informaci, slouží i pro běžné informování obyvatelstva v rámci běžné činnosti obce

malý dosah, nutný větší počet tzv. hnízd k pokrytí obce

Pozn.: dosah je informativní, záleží na výkonu KPV, profilu okolního terénu a hustotě zástavby

 

Možnosti realizace

1. varianta - výstavba nových KPV (v úvahu přichází zejména elektronická siréna nebo místní informační systém - MIS)

1.1. technická stránka:

 • na místě požadované sirény zjistit sílu signálu pro dálkové ovládání a dohodnout se o budoucím připojení do JSVV
 • vybrat požadovanou technologii, která byla schválená GŘ HZS (pozn. do JSVV lze připojovat pouze schválené KPV !!!)
 • realizovat výstavbu
 • zajistit připojení (oživení) do JSVV

1.2. financování:

 • samofinancování obcí
 • možnost čerpání dotací zrůzných programů (např. vletech 2008 - 2013 proběhlo několik výzev MŽP vrámci OPŽP na omezování rizika povodní, kde součástí byla i oblast varování; bylo možné získat až 85% z ceny díla)

Na další období se připravují nové programy, po jejich zveřejnění budeme obce včas informovat.

1.3. finanční náročnost:

 • elektronická siréna o výkonu 750W cca 120 000,- Kč
 • MIS (60 reproduktorů) cca 2 000 000,- Kč

2. varianta - doplnění stávajících KPV (zejména rotačních sirén) přijímacím zařízením dálkového ovládání, tzv. přijímačem a připojení do JSVV

2.1. technická stránka:      

 • na místě požadované sirény zjistit sílu signálu pro dálkové ovládání a dohodnout se o budoucím napojení do JSVV
 • připravit elektroinstalaci pro přijímací zařízení (přívod, jištění, umístění, ...)
 • zakoupit odpovídající přijímač, který je schválený GŘ HZS ČR (pro zaručený signál doporučujeme objednat prodloužené vedení pro anténu, mimo vlastní box přijímače)
 • pokud již existuje siréna s přijímačem v obci, tak za tento přijímač je možné napojit zařízení pro další koncové prvky (náklady jsou nižší, ale doporučuje se instalovat schválené technologie)
 • instalace přijímače - nejlépe servisní firmou
 • zajistit připojení (oživení) do JSVV

2.2. financování:

 • vlastní, příp. z grantového programu Libereckého kraje (dříve fond PO)

2.3. přibližná finanční náročnost (nákup zařízení + montáž a oživení):

 • pro motorové sirény jednosměrný přijímač SSRN, cca 31 000,- Kč
 • pro motorové sirény obousměrný přijímač SSRN cca 40 000,- Kč

Pozn.: jednosměrný přijímač pouze přijímá signál a KPV „rozhouká", obousměrný přijímač signál přijme a zpět odešle informaci o funkčnosti KPV

Zdroje informací:

Seznam schválených KPV a technické požadavky na KPV připojované do JSVV -

http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx

(sekce Dotace obcím)

čerpání dotací - např. http://www.opzp.cz/

Kontaktní osoba řešící technickou stránku KPV a připojení do JSVV u HZS LK:

kpt. Bc. Martin Kulhavý
tel. 950 471 071, 724 178 320
e-mail:
martin.kulhavy@hzslk.cz

Použité zkratky:

KPV - koncový prvek varování
MIS - místní informační systém (tzv. obecní rozhlas)
SSRN - systém selektivního radiového návěští
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
HZS LK - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
GŘ HZS ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

                      rotační siréna              elektronická siréna          místní informační systém

obrazek4058pomocnyobrazek4058pomocnyobrazek4058pomocnyPravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI