Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Prevence

:: Prevence

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany dle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

SPD vykonáváme zejména:

  • stavební prevencí posuzováním projektových dokumentací,
  • stavební prevencí ověřovaním splnění podmínek vyplývajících z projektových dokumentacích při uvádění stavby do užívání (kolaudace, závěrečné kontrolní prohlídky stavby),
  • kontrolní činností právnických a podnikajích fyzických osob,
  • zjišťováním příčin požáru,
  • schvalováním posouzení požárního nebezpečí.
Podrobnější výklad k výkonu SPD viz Věcná příslušnost
(c) WebRex 2009
Powered by NESPI