Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Akce pro školy

Mimořádné události ve škole a jejich řešení 23.11.2016

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (dále jen „NIDV") vyhlásil pro pedagogy základních škol Libereckého kraje k podpoře výuky problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU") v roce 2016 tři běhy vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT pod názvem „Mimořádné události ve škole a jejich řešení".

První běh se uskutečnil na začátku listopadu v prostorách Městského úřadu Česká Lípa a zúčastnilo se ho 18 pedagogů základních škol z území okresu Česká Lípa. Druhý, který se měl konat v Semilech, musel být kvůli nedostatečnému počtu přihlášených učitelů zrušen. Zájemcům z území ORP Semily, Jilemnice a Turnov by nabídnut jako další termín 16. listopad, kdy se měl vzdělávací program konat v prostorách NIDV v Liberci. V Liberci se nakonec sešlo 14 učitelů. Lektorky HZS Libereckého kraje překvapilo, že nikdo z přítomných nebyl z území ORP Liberec, i přesto že se školení pořádalo především pro „domácí". Na školení v Liberci převažovali učitelé z území ORP Jablonec nad Nisou a Tanvald. Celkem se vzdělávacího programu v roce 2016 zúčastnili zástupci 30 základních škol, což činí asi 15% z celkového počtu základních škol v Libereckém kraji.

Vzdělávací program byl rozdělen na dvě části. V první části lektorky HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková a kpt. Mgr. Michaela Stará připomněly přítomným začlenění problematiky OČMU do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP pro ZV") a ukázaly dostupné materiály, příručky a další pomůcky, jak v elektronické podobě na webových stránkách MV - generálního ředitelství HZS ČR, tak v tištěné verzi. Všichni účastníci dostali pro podporu výuky OČMU na 2. stupni brožury „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí...", „Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?"a pracovní sešit pro žáky 1. stupně.

Druhá část byla koncipována jako workshop, při kterém byli přítomní rozděleni do menších skupin. Každá skupina dostala za úkol připravit z pomůcek vlastních nebo připravených lektorkami HZS Libereckého kraje ukázkovou hodinu na zadané téma pro 1. nebo 2. stupeň. Témata vycházela z RVP pro ZV, pro 1. stupeň to bylo například volání na tísňové linky, požár v domácnosti nebo prevence rizik, pro 2. stupeň chování při povodních, úniku nebezpečné látky, vichřici a bouřce. Učitelé se ze zadanými tématy poprali na jedničku. Každý z nich přišel s nějakým zajímavým nápadem, jak oživit výuku nebo si určitou situaci s dětmi vyzkoušet v praxi.

Foto: HZS LK, por. Mgr. Iva Michalíčková 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 12. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI