Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Akce pro školy

Hasiči opět školili pedagogy základních a středních škol 25.10.2012

   Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) připravil v říjnu 2012 další běh školení k tematice ochrany člověka za mimořádných událostí zařazené do Rámcově vzdělávacích programů základních a středních škol. Seminář s názvem „Učíme děti správnému chování při mimořádných událostech" byl určen především učitelům základních a středních škol Libereckého kraje.

   Školení proběhlo na území okresů Česká Lípa, Semily a Liberec. Vzhledem k nízkému počtu zájemců z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou bylo školení v Jablonci n. N. zrušeno a sloučeno s účastníky ze škol v působnosti obcí s rozšířenou působností Liberec a Frýdlant.

Počty účastníků provedených školeních 2006 - 2012

 

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

Celkem LK

2006 jaro

22

20

27

17

86

2006 podzim

25

22

19

23

89

2007 podzim

16

13

15

26

70

2008 podzim

zrušeno

14

8

20

42

2009 podzim

24

27

21

15

87

2010 podzim

11

zrušeno

13

13

37

2011 podzim

zrušeno

9

zrušeno

15

24

2012 podzim

11

zrušeno

 11

(LB 7 + JN 3 + SM 1)

11

33

   V letošním roce byla zvolena tři hlavní témata - Ochrana obyvatelstva v souvislosti s analýzou rizik území Libereckého kraje, Nebezpečné látky a jak se zachovat při jejich úniku a Preventivně výchovný program „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". Lektorský tým HZS LK vycházel při zpracování témat z Havarijního plánu Libereckého kraje, zejména ze zpracované analýzy rizik pro jednotlivá území ORP a z praxe. Prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na problematiku uváděnou v publikaci pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí", především na živelní, technické a technologické pohromy a opatření k ochraně obyvatelstva.

   Učitelé byli seznámeni s preventivně výchovným programem „Hasík CZ", do jehož realizace se HZS LK zapojil v roce 2011. K lepší názornosti byly připojeny dvě praktické ukázky tak, jak probíhají při přednáškách ve 2. třídách ZŠ.  Ukázky měly sloužit především jako návod, jak lze hravou a příjemnou formou předávat dětem důležité informace z této oblasti.

   Pedagogům byly předány také informace o možnosti využít zpracované propagační a další materiály s danou tématikou, které se nachází na internetových serverech např. HZS LK, HZS ČR, Záchranný kruh, IOO Lázně Bohdaneč - klipy Štěstí přeje připraveným atd. Doporučeno bylo také využití podkladů k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrhů rozložení problematiky do jednotlivých ročníků ZŠ a testových otázek, které jsou k dispozici na webových stránkách HZS ČR.

   Tak jako každý rok, vyplnili účastníci školení dotazníky pro zpětnou vazbu, v nichž mohli vyjádřit spokojenost s obsahem přednášených témat, s organizací a vznést požadavky k náplni dalších tématických okruhů. Lektorský tým, obsah přednášek i způsob prezentace byl hodnocen kladně. Z dotazníků také vyplynulo, že nejvíce se líbila praktická ukázka nahlášení mimořádné události na tísňovou linku a samouhašení z programu Hasík CZ.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 12. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI