Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Akce pro školy

Hasiči pořádali další školení pro učitele Libereckého kraje, učitelů přišlo jen 37 29.09.2010

V měsíci září 2010 proběhla na území Libereckého kraje již šestá část školení učitelů základních a středních škol Libereckého kraje, které se zúčastnilo pouze 37 pedagogických pracovníků. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí", která je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Garanty celého školení byly opět Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje zvolil pro další etapu školení následující témata:

  1. Základní pojmy (ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, krizová situace, IZS, záchranné, likvidační, obnovovací práce, odpovědnost...)
  2. Živelní pohromy (dělení, specifika)
  3. Povodně, požáry
  4. Nebezpečné látky - havárie s únikem nebezpečných látek                                                                                                                                                                                                  

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z pracovišť ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového a havarijního plánování HZS Libereckého kraje. Lektorský tým vycházel při zpracování témat z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje, analýzy rizik a z praxe. Prezentovaný materiál byl cíleně zaměřen na problematiku uváděnou v publikaci pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí". Teorie byla doplňovaná příklady konkrétních situací proběhlých na území Libereckého kraje. Přednášky byly proloženy video spoty „Štěstí přeje připraveným". Příslušníci zpracovali pro pedagogy také návrhy možných ověřovacích testů k dané problematice, včetně návodu modelových situací pro práci s dětmi. Předány byly také informace o možnostech využití zpracovaných propagačních a dalších materiálů na internetových stránkách (např. web HZS LK, GŘ HZS ČR, Záchranný kruh, Hasík...).

K poklesu počtu pedagogů v letošním roce přispělo zejména krácení finančních prostředků jednotlivých škol v rámci úsporných opatření a zapojení škol v jiných aktivitách (programech, projektech...).

Pro zpětnou vazbu většina účastníků vyplnila pro NIDV anketní lístky, v nichž mohli vyjádřit spokojenost s obsahem přednášených témat, s organizací a vznést požadavky k náplni dalších tématických okruhů.

Přehled o provedených školeních rozpětí let 2006-2010:

 

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

Celkem LK

2006 jaro

22

20

27

17

86

2006 podzim

25

22

19

23

89

2007 podzim

16

13

15

26

70

2008 podzim

zrušeno *

14

8

20

42

2009 podzim

24

27

21

15

87

2010 podzim

11

zrušeno **

13

13

37

*   přihlášeni 4 pedagogičtí pracovníci

**  přihlášeni 3 pedagogičtí pracovníci

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 1. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI