Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Akce pro školy

Školení učitelů ZŠ a SŠ pokračuje 19.10.2009

Od konce září do poloviny října 2009 probíhala na území Libereckého kraje V. etapa školení učitelů základních a středních škol zaměřená na doplnění a rozšíření poznatků v oblasti problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí" vyučované v rámci školní výuky na základních a středních školách. Školení svým obsahem plynule navazovalo na provedená školení učitelů v letech 2006 - 2008.

Školení učitelů připravil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva) ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Garantem školení byla ředitelka NIDV, paní Ing. Jana Otavová. Jednotlivé pracovnice NIDV zajišťovaly školení v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech i v Liberci po organizační stránce. K nárůstu počtu pedagogů v letošním roce přispěla i spolupráce s Českou školní inspekcí, pracovištěm Liberec.

Přehled o provedených školeních rozpětí let 2006 - 2009:

 

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

Celkem LK

2006 jaro

22

20

27

17

86

2006 podzim

25

22

19

23

89

2007 podzim

16

13

15

26

70

2008 podzim

zrušeno

14

8

20

42

2009 podzim

24

27

21

15

87

Přednášená témata:

  1. Ochrana obyvatelstva (obecné vymezení pojmů, opatření k ochraně obyvatelstva - varování, evakuace, kolektivní ochrana, individuální ochrana, nouzové přežití, kde získat informace)
  2. Individuální ochrana osob (improvizovaná ochrana, prostředky individuální ochrany - dělení, typy, zabezpečované skupiny obyvatelstva, praktický nácvik použití)
  3. Co dělat když.... (...nás zastihne bouřka....,...účastníme se dopravní nehody....,...dojde k havárii s únikem nebezpečných látek...)
  4. 1. psychická (psychologická) pomoc (obecné vymezení chování učitele v zátěžových situacích, např. úmrtí dítěte, film „Exploze v chemické učebně")

Proběhla také praktická ukázka přípravy improvizovaného prostředku individuální ochrany a ukázka typizovaných prostředků individuální ochrany (dětský ochranný vak DV-65, dětská ochranná kazajka, lícnice dětské ochranné masky a masky pro dospělé, malých ochranných filtrů), včetně instruktáže jejich použití.

Přednášející vycházeli z praxe, prezentovaný materiál byl cíleně zaměřený na danou problematiku a vycházel z konkrétních situací. Úroveň přednášejících a zpracovaných prezentací byla na výborné úrovni a mnoho dotazů bylo zodpovězeno již během přednášek a prezentací, další o přestávkách.

Témata, zajištění kvalifikovaných lektorů a distribuci příruček s tématikou ochrany obyvatelstva zajišťoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, příslušníci oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva.

Pro zpětnou vazbu většina účastníků vyplnila pro NIDV anketní lístky, v nichž mohli vyjádřit spokojenost s obsahem přednášených témat, s organizací a vznést požadavky k náplni dalších tématických okruhů. Lektorský tým, obsah přednášek, způsob prezentace byl hodnocen velmi kladně.

Během února 2010 proběhne na NIDV jednání ohledně dalšího školení učitelů pro školní rok 2010 - 2011.

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 4. 12. 2019

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI