Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Výroční zpráva za rok 2018

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 S
b.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informací:
- celkem bylo podáno 5 žádostí.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- nebylo podáno žádné odvolání.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
- žádný opis nebyl vydán.

4. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace:
- nebyla podána žádná stížnost.

5. Další informace vztahující se k uplatňování citovaného zákona:
- v roce 2018 byly také vyřizovány ústní dotazy (včetně telefonických) občanů s tím, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tyto dotazy neeviduje.


Liberec dne 9. ledna 2019

 

           plk. Ing. Luděk Prudil
       ředitel HZS Libereckého kraje
                     vrchní rada   

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI