Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Jednotky SDH

:: Jednotky SDH

OPRAVA - nová metodika!!! - Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí – 2018 2. fáze 20.06.2018

MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo 2. fázi neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Obce Libereckého kraje, které zřizují jednotky, mohou požádat o dotaci v následujících oblastech:

a) odborná příprava členů jednotek SDH obcí,

b) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje,

c) vybavení a opravy neinvestiční povahy.

O dotaci žádají obce pouze na předepsaném formuláři, který zasílají do datové schránky HZS Libereckého kraje do 17.08.2018.

V elektronické podobě musí být žádost podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že statutární zástupci obce nedisponují platným elektronickým podpisem, je třeba, aby byl originál žádosti podepsán statutárním zástupcem obce a žádost zaslána datovou schránkou jako oskenovaný dokument.

Žádost zaslaná do datové schránky HZS Libereckého kraje se považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky HZS kraje.

 

Výzva, metodika, postup pro vyčíslení nákladů a editovatelný formulář žádosti ve formátu MS Excel jsou ke stažení níže. Dále jsou níže ke stažení pomocné tabulky pro výpočet nákladů a vzory jejich vyplnění. Další informace je možno získat i na webové stránce http://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx
Autor: kpt. Ing. Radek Vojík

Obrázky k článku

Přiložené souboryPomocné tabulky.zip  Pomocné tabulky.zip  
Dotace k 31.07.2018.zip  Dotace k 31.07.2018.zip  NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 5. 12. 2018

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI