Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Zařízení civilní ochrany

Zařízení CO


Co to je?

Jedná se o organizované a odborně proškolené skupiny osob, které v součinnosti s jednotkami požární ochrany mohou na jednotlivých úrovních veřejné správy zabezpečovat opatření spojené se záchranou životů, zdraví a majetku a plnit úkoly záchranných a likvidačních prací.
Zařízení CO je tedy jeden z možných a reálných nástrojů obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany.
Zařízení CO je skupina osob a technických prostředků připravených na řešení mimořádné události mírového i vojenského charakteru.
Pro zařízení CO lze využít i členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JPO V), kteří nejsou zařazeni do jednotky.
Zařízení civilní ochrany patří mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Definice:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je definuje takto:

zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen zařízení CO) je součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky.

Druhy zařízení CO:

 • 1. Zařízení pro zajištění evakuace.
 • 2. Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci.
 • 3. Zařízení pro nouzové zásobování vodou.
 • 4. Zařízení pro poskytování první pomoci.
 • 5. Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování následků mimořádných událostí.
 • 6. Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí.
 • 7. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu.
 • 8. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů.
 • 9. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků.
 • 10. Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech.
 • 11. Zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany.
Postup při zřizování:

Oprávněny zřizovat zařízení CO jsou:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • obce,
 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Postup při zřizování zařízení CO se řídí se podle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může požádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjádření k účelnosti zřízení zařízení CO. Hasičský záchranný sbor kraje zašle zřizovateli vyjádření do 30 dnů, kde uvede pro jaký účel je vhodné zařízení CO zřídit a doporučí personální složení. Další postupy jsou pro hasičský záchranný sbor kraje stanoveny v interních pokynech.

značení a druh zařízení CO (ZCO)

počty zřízených zařízení CO v ORP

Česká Lípa

Frýdlant

Jablonec n. N.

Jilemnice

Liberec

Nový Bor

Semily

Tanvald

Turnov

Železný Brod

Celkem dle druhu

1EVA - ZCO pro zajištění evakuace

5

0

9

0

8

0

0

1

0

0

23

2NP - ZCO pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci

5

0

4

0

8

0

0

1

0

0

18

6ONO - ZCO pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

CELKEM zařízení CO v ORP

10

0

14

1

16

0

0

2

0

0

43

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI